Internetsivuja kehitetään, kiitos kävijäkyselyyn vastanneiden

Ajankohtaista | 16.06.2014

Toukokuussa kirkon internetsivuilla toteutettuun kyselyyn vastasi reilu 230 ihmistä. Sivuille toivotaan selkeämpää rakennetta ja raikkaampaa ilmettä.

Suomen ortodoksisen kirkon ort.fi -sivuilla toteutettiin toukokuun aikana käyttäjäkysely. Kyselyyn osallistuneet osallistuivat ort.fi -sivuston kehittämiseen vastaamalla viiteen kysymykseen, jotka liittyivät sivuston sisältöön, tekniseen toimimiseen, asioiden löydettävyyteen ja ulkonäköön. Vastauksia kertyi kaikkiaan reilu 230 kappaletta.
Suurin osa vastaajista koki, että sivuilla on mielenkiintoista asiaa ja sivut toimivat moitteettomasti. Sen sijaan vastaajat antoivat palautetta, että sivuilla ei ole helppoa löytää etsimäänsä asiaa. Vastaajat kirjoittivat, että sivujen monitasoinen hierarkia tekee navigoinnin vaikeaksi ja vanhoihin uutisiin on vaikea palata. Sivuston käyttäminen mobiililaitteella on vaikeaa ja perustietojen löytäminen on haastavaa.
Sivuston ulkonäkö herätti erimielisyyksiä. Ulkonäkö ja rakenne koettiin byrokraattiseksi ja tyyliä toivottiin nykyistä raikkaammaksi ja houkuttelevammaksi. Sivuille kaivattiin toisaalta hengellisempää otetta, toisaalta vähemmän virallisuutta ja helpompaa lähestyttävyyttä. Lisäksi kaivattiin enemmän tai näkyvämmälle paikalle perustietoa ortodoksisuudesta ja ajankohtaista tietoa kuten päivän lukukappaleita ja pyhien elämäkertoja.
Käyttäjäkyselyn tavoitteena oli sada selville, miten käyttäjät kokevat sivuston rakenteen, toiminnan ja ulkoasun. Tavoitteena oli saada palautetta erityisistä ongelmakohdista niin, että sivuja voitaisiin kehittää käyttäjiä entistä paremmin palvelevaksi.
– Kaiken kaikkiaan käyttäjäkyselyn tuloksista voidaan päätellä, että sivustolla on olennainen, monitahoinen tehtävä kirkon päivittäisessä viestinnässä ja sitä tulisi kehittää tämän tehtävän edellyttämään suuntaan, sanoo johtopäätöksenä kirkon internetsivujen kehityksestä ja toiminnasta vastaava Juhana Sirén.
Suomen ortodoksinen kirkko kiittää kaikkia internetsivujen kävijäkyselyyn osallistuneita. Tuloksia käytetään internetsivujen ja kirkon viestinnän kehittämisessä. Kirkon viestintä ja internetsivut ovat eläneet murros- ja muutosvaiheessa.  Syyskuun alussa viestintä- ja julkaisupalvelujen johdossa aloittaa aiemmin viestinnän koordinaattorina ja arkkipiispan teologisena sihteerinä toiminut, Outi Vasko. Hänen uusi tehtävänimikkeensä on arkkipiispan teologinen erityisavustaja, vastuualueena palvelukeskuksen viestintä- ja julkaisupalvelut. Sivujen kehittäminen käynnistyykin varsinaisesti syksyllä.
16.6.2014