Kirkon tehtävänä on kasvattaa

Ajankohtaista | 28.05.2014

Valamon opiston ja Ortodoksisen seminaarin keskustelun kautta kohti yhteistä koulutusnäkyä.

Joensuussa pohdittiin Valamon opiston ja Ortodoksisen seminaarin rooleja kaksipäiväisessä työseminaarissa 26. - 27.5. Osallistujat olivat oppilaitosten hallintoa ja henkilökuntaa. Mukana keskusteluissa olivat myös ortodoksisten pappien ja kanttoreitten liiton johtokuntien edustajat. Liittojen edustajat pohtivat erityisesti sitä, mikä on papin ja kanttorin tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Laaja-alainen kirkollinen kasvatustyö ja seurakunnan toiminnan rakentaminen nähtiin tärkeinä perustehtävinä molempien ammattiryhmien kohdalla. 
Valamon opiston ja Seminaarin tehtävät ja rooli tunnistettiin yhteisissä pohdinnoissa erilaisina mutta samalla todettiin, että yhteistoiminnan raja-aitoja on syytä madaltaa. Kirkon voimavaroja yhdistäviin toimiin suhtauduttiin myönteisesti ja todettiin, että eri toimijoilla on paljon annettavaa kirkon monitasoisen koulutuksen toteuttamisessa ja on hyvä, että asioista keskustellaan laajasti. 
 
Meneillään oleva opiston ja seminaarin yhteistoimintaa kartoittava prosessi tukee seminaarin omia opintoja arvioivan työryhmän toimintaa. Yhteisenä tavoitteena on, että kirkolle syntyy visio koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteista.
Keskusteluissa on ollut esillä ajatus kirkon koulutuskeskuksesta eri toimijoita yhdistävänä sateenvarjona. Yhteiset linjaukset, tavoitteet, arviointi ja suunnittelu nähtiin keinoina vaikuttaa koulutuksen laatuun. Yhteistoiminta myös vähentäisi päällekkäisyyttä ja lisäisi osallistumismahdollisuuksia.
 
Kirkon koulutukseen liittyvät asiat ovat esillä kirkolliskokousseminaarissa syyskuussa sekä varsinaisessa kokouksessa marraskuussa.
Kuva: Jouko Kärki
28.5.2014