Järjestöt korostavat vapaaehtoistyön ja koulutuksen merkitystä

Ajankohtaista | 22.05.2014

Kirkon yhteistyöjärjestöjen ja Valamon opiston edustajat kokoontuivat 21.5. arviointipäivään Kuopiossa.

Kirkko käy vuosittain arviointikeskustelun Filantropian, Ortodoksisten Nuorten Liiton (ONL), Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV) ja Valamon opiston kanssa. Yhteistoiminnan sisältö ja strategiset linjaukset on määritelty sopimuksilla. Tämänvuotiseen arviointipäivään osallistui järjestöjen työntekijöiden lisäksi hallitusten jäseniä ja kirkon palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala.
Kirkkopalvelujen koordinaattorin Sirpa Okulovin mukaan arviointipäivän aikana keskusteltiin paljon kasvatuksen ja koulutuksen vahvistamisesta kirkossa.
– Nykyisessä työkentässä on suuri merkitys sillä, miten kirkko, seurakunnat ja järjestöt pystyvät huolehtimaan vapaaehtoisten perehdytyksestä ja jaksamisesta. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää koko kirkon toiminnassa, Okulov summaa keskustelun sisältöä.
Uuden strategiakauden valmistelu herätti kaikki pohtimaan kirkon tulevaisuutta. Valamon opiston vs. rehtori Kimmo Kallisen mukaan yhteistyö ortodoksisen seminaarin kanssa on ajankohtaista.
– Verkko-opetuksen kehittäminen ja käyttöönotto esimerkiksi katekumeenikurssien, ikonimaalauksen, henkilöstökoulutuksen ja vapaaehtoistyön ohjaajien valmennuksen yhteydessä otetaan osaksi opiston toimintaa, Kallinen kertoo.
ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila toi keskusteluun mukaan syrjäytymisen ehkäisemisen ja nuorisotakuun.
– Meistä jokainen antaa omalta osaltaan kirkolle kasvot eri tilanteissa ja ihmisten kohtaamisessa, Kauppila muistutti viestinnän tärkeydestä.
Toiminnanjohtaja Sergius Collianderin mukaan PSHV:n painopistealueena on vapaaehtoinen auttamistyö.
– Lisäksi järjestö painottaa yhteydenpitoa alaosastoihin ja toimii erikielisten seurakuntalaisten ottamiseksi mukaan kirkon työhön, Colliander sanoo.
Kirkon näkyvyyden ja läsnäolon lisääminen yhteiskunnassa tuli esiin Filantropian toiminnanjohtajan Riina Nguyenin puheenvuorossa.
– Kirkon lähetys- ja palvelutehtävän sisäistäminen ja kirkastaminen on kirkon jatkuvaa työtä, johon Filantropia antaa panoksensa Suomessa ja kansainvälisen työn saralla, Nguyen korostaa.
Arviointipäivän lopuksi todettiin, että kirkko on järjestöjen kautta läsnä yhteiskunnassa. Järjestöjen läsnäolo seurakunnissa voisi puolestaan toteutua siten, että ne toimivat vapaaehtoistyön asiantuntijoina, sparraajina, kouluttajina ja sisällöntuottajina.
22.5.2014