Tarvetta kansainväliselle ortodoksiselle medialle

Ajankohtaista | 20.05.2014

Kreikassa 12.–15.5. pidetyssä ortodoksisessa mediakonferenssissa keskusteltiin muun muassa Ukrainan kriisistä.

Kansainvälinen parlamenttienvälinen ortodoksinen yhteistyöelin (Interparliamentary Assembly on Orthodoxy) järjesti 12.–15.5. Thessalonikissa Kreikassa konferenssin teemalla “Kristinusko – ortodoksisuus ja media modernissa maailmassa”.
Seminaari kokosi yhteen lukuisien maiden parlamentaarikkoja, media-alan tutkijoita sekä ortodoksisten, orientaali-ortodoksisten kirkkojen sekä ekumeenisten lehtien ja verkkosivustojen edustajia. Parlamenttien edustajia oli Valko-Venäjältä, Bulgariasta, Kyprokselta, Virosta, Kreikasta, Kazakstanista, Palestiinasta, Venäjältä ja Sudanista.
Konferenssi oli uranuurtava, sillä edellisen kerran vastaavanlainen kansainvälinen ortodoksinen mediakonferenssi järjestettiin jopa viisitoista vuotta sitten. Konferenssissa johtopäätöksenä todettiinkin, että jatkossa tulisi tehdä entistä tiiviimmin ja säännöllisemmin yhteistyötä median saralla.
Kuten ekumeeninen patriarkka Bartolomeos totesi konferenssin videotervehdyksessään, valtamedia tuntee huonosti ortodoksisen kirkon, uutisoi siitä vain toisinaan ja on uutisoinnissaan harvoin objektiivinen.

Moskovan patriarkaatin lehden päätoimittaja Sergei Chapnin muistutti, miksi media uutisoi useimmiten kirkon kannalta negatiivisista asioista:
– On vaikeampi kuvata hitaasti kasvavaa puuta kuin myrskyn kaatamaa puuta. Negatiivisuus korostuu valtavasti joka hetki yhteiskunnassamme median meille välittämistä uutisista.
Chapnin ehdotti, että jokaisen kirkon parissa työskentelevän toimittajan ja tiedottajan tulisi kysyä itseltään ja samalla rukoilla "Kuka kuulee minua?". Kirkkojen maailmanneuvoston viestintäjohtaja Mark Beach korosti monien muiden tavoin, että Kirkon tulee kaikesta huolimatta jatkaa työtään ja jakaa ainutlaatuista näkökulmaansa kaikkeen maailmassa. Vaikka mediateknologia muuttuu ja yhteiskunta erkanee yhä enemmän Kirkosta, usko ja totuus pysyvät muuttamattomina. Ortodoksien on kuitenkin tärkeää pysyä mukana yhteiskunnan kehityksessä ja seurata maailman merkkejä.

Ukrainan kriisi koskettaa ortodokseja

Konferenssissa keskusteltiinkin monista ajankohtaisista asioista, kuten Ukrainan kriisistä. Monissa erityisesti Venäjän kirkon edustajien puheenvuoroissa korostui toivomus Ukrainan tilanteen rauhoittumisesta ja oikeanlaisista ratkaisuista kriisitilanteeseen.
Professori Valeri Aleksejev varoitti, että maailmassa valmistaudutaan sotaan. Bulgarian parlamentin edustaja Volen Siderov näki ortodoksienyhteisöllisyyden tärkeänä ja piti valitettavana Venäjää vastaan nostettuja sanktioita, jotka palauttavat pahimmillaan maailman kylmän sodan aikaan.
– Toimittajana näen, että Ukrainan kriisi koskettaa myös tätä seminaaria. Paras tilanne olisi neutraali Ukraina, sanoi puheenvuoronsa lopuksi kirjailija ja Vatikaan asiantuntija Marco Politi.
Seminaarissa käsiteltiin monia kiperiä kysymyksiä hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Kansainvälisen parlamenttienvälisen yhteistyöelimen tavoite toteutuikin seminaarissa, sillä vuonna 1993 perustetun
järjestön tulee lisätä poliittista ja kulttuurista aktiivisuutta, kehittää luottamuksellisia suhteita, käsitellä ajankohtaisia poliittisia ilmiöitä ja lisätä ymmärrystä ja ortodoksisuuden tuntemusta.
Konferenssissa korostui tarve konkreettiselle toiminnalle journalismin laadun parantamiseksi. Ortodoksisen kansainvälisen yhteistyön ja median kehittäminen oli monien mielestä paras vastaus sekularisoituneen yhteiskunnan ja median tuomiin haasteisiin. Konferenssi osoittikin, kuinka samanlaisten haasteiden parissa kirkot painivat paikallisella tasolla.

Kaikki konferenssin puheenvuorot ovat katsottavissa tästä. Seminaarin kielinä olivat englanti, venäjä ja kreikka. Sivulta löytyvät myös kaikkien puhujien valokuvat.
Suomesta seminaariin osallistui kirkon tiedottaja Vlada Wahlstén.
20.5.2014