Samarialaisen naisen sunnuntai

Kirkkovuosi | 14.05.2014

Neljäntenä sunnuntaina pääsiäisestä kirkko viettää samarialaisen naisen sunnuntaita. Jeesuksen kohtaaminen samarialaisen naisen kanssa rikkoo raja-aitoja.

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!Samarialaisen naisen sunnuntain (tänä vuonna 18.5.) nimi tulee päivän evankeliumitekstistä (Joh. 4:5–42), jossa Jeesus kohtaa Samariassa naisen Sykarin kaupungissa sijaitsevalla lähteellä.
Kristuksen ja samarialaisen naisen, pyhä Fotinen, kohtaaminen osoittaa vanhojen raja-aitojen murtuvan. Jeesuksen aikana ”Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa”. Jeesus rikkoo tapoja ja pyytää naiselta vettä.

Sunnuntain tekstissä Jeesus sanoo samarialaiselle naiselle: "Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.” Vain Jeesuksen Kristuksen antama ikuisen elämän lähteen vesi, voi sammuttaa ihmisen todellisen janon.
Jeesuksen ja naisen vuoropuhelussa nousee esille kysymys siitä, missä ja miten tulee rukoilla Jumalaa. Samarialaiset pitivät Garisimin vuorta oikeana paikkana rukoilla, juutalaiset taas Jerusalemia. Jeesus vastaa samarialaiselle naiselle: ”Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa.”
Jeesuksen myötä on syntymässä uusi tapa rukoilla, joka ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan.
Samarialaisen naisen sunnuntaina kirkko muistaa, että usko ja rukous eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja. Sunnuntain sanoma ylittää kansalliset ja kulttuuriset raja-aidat. Pyhä Henki on vuodatettu kirkolle. Kirkossa Jeesuksen evankeliumin sanat käyvät toteen.
Samarialaista naista, pyhää marttyyri Fotinea (slaavilaisessa kulttuurissa Svetlana) muistetaan helmikuun 26. päivänä. Perimätiedon mukaan pyhä Fotine kärsi marttyyrikuoleman Roomassa Neron vainojen aikana.
Samarialaisen sunnuntain tropari julistaa Kristuksen ylösnousemusta:
"Kuultuaan enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta ja päästyään vapaiksi esi-isäimme synnin tuomiosta pyhät naiset, Herran opetuslapset, kerskaten sanoivat apostoleille: Kukistettu on kuolema, ylösnoussut on Kristus Jumala, joka tekee maailmalle suuren laupeuden" (Samarialaisen naisen sunnuntain tropari, 4. sävelmän sunnuntaitropari).
Kontakki opettaa Kristuksen olevan viisauden vesi:
"Tultuaan uskon kaivolle samarialainen näki Sinut, viisauden veden, ja juotuaan siitä yltäkyllin sai hän, aina ylistettävä, ainaiseksi osakseen ylhäisen valtakunnan" (8. sävelmä).
14.5.2014