Apurahoja teologian opintoihin

Ajankohtaista | 27.02.2014

Valamo-säätiön yhteydessä toimiva Fevronia Orfanoksen stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 10.000 euron suuruisen apurahan 24.3.2014 mennessä.

Valamo-säätiön yhteydessä toimiva Fevronia Orfanoksen stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 10.000 euron suuruisen apurahan 24.3.2014 mennessä. Rahaston tarkoituksena on ortodoksisen teologian opiskelijoiden ensisijaisesti ulkomailla tapahtuvien jatko-opintojen tukeminen.Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma apurahan käytöstä. Mukaan tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.
Hakemukset tulee lähettää Helsingin metropoliitan kansliaan os. Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki ja kuoreen tulee merkitä Fevronia Orfanoksen stipendirahasto.
Lisätietoja antavat metropoliitta Ambrosius, puh. 0206 100 240 tai Fevronia Orfanos puh. 050-63 034 / fevronia.orfanos@gmail.com
27.2.2014