Patriarkan tervehdys arkkipiispa Leolle 25.2.

Ajankohtaista | 25.02.2014

Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen edustajana arkkipiispa Leon piispaksivihkimisen 35-vuotisjuhlaliturgiassa oli Belgian metropoliitta Athenagoras.

 
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo toimitti liturgian piispaksi vihkimisensä 35-vuotispäivänä Ortodoksisen seminaarin kirkossa Joensuussa 25. helmikuuta. Arkkipiispa Leo vihittiin 35 vuotta sitten, vuonna 1979, Joensuun piispaksi Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraalissa.
 
Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen edustajana juhlaliturgiassa oli Belgian metropoliitta Athenagoras.

– On suuri ilo olla täällä teidän kanssanne esipaimenenne, Korkeasti Pyhitetyn arkkipiispa Leon piispaksivihkimisen 35-vuotisjuhlassa. Iloani lisää erityisesti se, että saan olla täällä ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen edustajana, metropoliitta Athenagoras lausui jumalanpalveluksen jälkeen.
– Teidän piispallisen elämänne keskipisteessä on liturgia, jonka juuri yhdessä toimitimme. Tämä jumalanpalvelus muistutti minua niistä vuosista, kun opiskelin Tessalonikissa suuren liturgistin, professori Ioannis Funduliksen johdolla ja toimitimme liturgian samalla tavalla, jolloin papiston niin sanotut salaiset rukoukset luettiin ääneen jotta koko kirkkokansa voi yhtyä niihin.
– Näin te, isä Esipaimen, olette valinnut elämänne keskukseksi pyhän liturgian, joka on ravintomme ja voimamme kaikkea muuta varten, mitä elämässämme teemme.

 
Ennen patriarkka Bartolomeoksen tervehdyksen lukemista metropoliitta Athenagoras korosti puheenvuorossaan myös sitä, kuinka ortodoksisen kirkon sanoma, Kristuksen evankeliumi, on universaali eli jokaista ihmistä ja kaikkia kansoja koskettava, kaikille tarkoitettu.
– Tässä suhteessa te täällä Suomessa olette esimerkillisiä. Tehtävämme on jatkossakin nähdä vaivaa sen eteen, että lauman ykseys säilyy yhtenäisenä alueellanne – ettei kirkon todistus hajoa eri ryhmittymiin kansallisuuksien mukaan, kuten monin paikoin lännessä on tapahtunut.
Käytännön esimerkkinä siitä, miten Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos korostaa juuri kirkon universaaliutta ja ykseyttä, metropoliitta Athenagoras mainitsi oman nimityksensä Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin metropoliitaksi, vaikka ei itse olekaan kreikkalainen.
– On tullut aika, jolloin myös läntisten maiden omia lapsia voidaan valita johtamaan laumaa – vaikka suuri osa kirkon jäsenistä olisikin esimerkiksi kreikkalaisia, kuten Benelux-maiden hiippakunnassani. Ensimmäistä kertaa ei-kreikkalainen on valittu sellaisen hiippakunnan johtoon, joka kuuluu suoraan patriarkaatin alaisuuteen, metropoliitta Athenagoras sanoi.

 
Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdys Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle 25.2.2014
Suurella ilolla tervehdimme Teitä, Korkeasti Pyhitetty Esipaimen, piispaksivihkimisenne 35-vuotisjuhlapäivänä.
Lähetämme Teille ilon ja ylistyksen sanat juhlaanne Konstantinopolin historiallisesta Äitikirkosta, joka on myös marttyyrikirkko. Nämä veljelliset onnittelun sanamme haluamme ilmaista Esipaimenelle, joka on omistautunut ortodoksisuuden Ensimmäiselle Istuimelle, Esipaimenelle, jonka piispallinen palvelus ulottuu jo yli kolmen vuosikymmenen ajalle ja jota tänään juhlimme.
Isällisen ylpeyden tunteet täyttävät sydämemme, kun ajattelemme Teidän uskollisen palveluksenne hengellisiä voittoja Kristuksen ja Hänen Pyhän Kirkkonsa palveluksessa, ja kiiruhdamme ilmaisemaan Teille yhä uudestaan lämpimät onnittelumme ja sydämelliset rukouksemme.
Ihailtavan palveluvirkanne aikana olette pitänyt huolta suurella rakkaudella ja myötäelämisellä seurakuntalaisista, jotka on uskottu Teidän hengelliseen hoitoonne. Te olette herkällä tavalla kutonut heidän sielujensa kudelmaan kallisarvoisia jalokiviä ja timantteja Kristuksen Suuren Kirkon hengellisestä perinnöstä. Te olette myös viljellyt syvää rakkautta ja ikuista kaipuuta kaikkea sitä kohtaan, mikä on hyvää ja hyödyllistä heidän sieluilleen, kaipausta ikuisia aarteita kohtaan taivaissa, missä – niin kuin pyhässä Evankeliumissa Matteuksen mukaan kaunopuheisesti sanotaan – "ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu varastamaan".
Kunnioitamme siis tänään Teidän palvelutehtävässänne osoittamaa rakkautta ja hengellistä arvostelukykyä, ja haluamme ilolla jakaa Teidän kanssanne sen ilahtuneen tunteen, jonka koimme jälleen kerran vierailumme aikana viime syyskuussa nähdessämme sen rakkauden, jota laumanne osoittaa Teille vastaukseksi isällisestä rakkaudestanne. Kun saimme nähdä tämän vastavuoroisen rakkauden Teidän ja laumanne välillä, se jätti meidän mieliimme todella siunatun vaikutelman.
Tämän kaiken tähden ja sen palvelun tähden, jota olette osoittanut Kristusta kohtaan ja niitä sieluja kohtaan jotka on Teidän haltuunne uskottu piispallisessa palvelutehtävässänne, haluamme onnitella Teitä, rakas kanssapalvelijamme Herrassa. Haluamme rohkaista Teitä jatkamaan tämän koinonian, ykseyden, vahvistamista, jota olette niin voimallisesti viljellyt Suomen ortodoksisessa kirkossa intonne ja omistautumisenne kautta, jota olette osoittanut pyhää Traditiota kohtaan.
Rukoilemme Teille, Korkeasti Pyhitetty Esipaimen, monia terveyden ja voiman siunattuja vuosia. Anomme, että Hyvä Paimen jatkuvasti antaisi Teille taivaallisia lahjojaan, niin että voitte jatkaa hoitaen, parantaen, johtaen ja suojellen Hänen lampaitaan, jotka haluavat päästä vihreille laitumille ja rauhallisille vesille virkistääkseen sielujaan. Rukoilemme, että voitte aina johtaa heitä vanhurskauden polulla Hänen nimensä tähden.
19. helmikuuta 2014
Teidän Pyhyytenne rakas veli Herrassa
Bartolomeos, Konstantinopolin, Uuden Rooman Arkkipiispa
Ekumeeninen patriarkka

***
It is with great joy that we communicate with Your Eminence on the occasion of the 35th anniversary of your consecration to the episcopacy.
Words of praise sound in joyous celebration from the historic and martyric Mother Church of Constantinople on this splendid occasion. Words of fraternal commendation are expressed to a devoted hierarch of the First Throne of Orthodoxy, whose hierarchical ministry spanning over three decades we celebrate today. Sentiments of paternal pride fill our heart as we reflect on the spiritual triumphs of your dedicated service to Christ and to His Holy Church, and we hasten to exclaim again and again our warmest congratulations and wholehearted prayers.
Throughout your admirable tenure, you have tended to the faithful under your spiritual care with great love and compassion. You sensitively weaved into the fabric of their souls the precious gems and diamonds of the Great Church’s spiritual inheritance, and also cultivated a deep love and eternal longing for all that is “good and profitable for their souls,” a longing for the eternal treasures where, as so eloquently expressed in the Gospel according to St. Matthew, “neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal.”
Honoring, therefore, today the love and spiritual discernment of your ministry, we are pleased to share with you our delight, having personally witnessed once again the great reciprocation of the love to you by your flock during our visit last September. The experience of witnessing this most moving display of paternal love and its filial reciprocation has left in our hearts a truly blessed impression.
For this and all that you do in the service of Christ and the souls entrusted to your archpastoral leadership, we congratulate you, our dear concelebrant in the Lord, and encourage you to continue to foster this koinonia, which you have so adamantly cultivated in the Orthodox Church of Finland through your zeal and commitment to safeguarding our sacred Tradition.
In praying that Your Eminence is blessed with many more years of health and strength, we beseech the Good Shepherd to ceaselessly bestow heavenly gifts upon you so that you may continue mending, healing, leading and protecting His sheep who desire to find “green pastures” and “still waters” in order to restore their souls. May you always “lead them in the paths of righteousness for His name's sake.” 
At the Ecumenical Patriarchate, the 19th of February, 2014
Your Eminence’s
Beloved brother in the Lord,
BARTHOLOMEW
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch
***

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo vihittiin Joensuun piispaksi Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraalissa ortodoksisuuden sunnuntaina 25. helmikuuta 1979. Piispaksi vihkimisen suorittivat Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Paavali, Sveitsin metropoliitta Damaskinos, Helsingin metropoliitta Johannes ja Viipurin arkkipiispa Kirill.
25.2.2014