Tuomiosunnuntai

Kirkkovuosi | 21.02.2014

Viimeisenä suureen paastoon valmistavana sunnuntaina 23.2. Kirkko muistuttaa lähimmäisenrakkauden merkityksestä. Päivää kutsutaan myös liharuoasta luopumisen sunnuntaiksi.

Tuomiosunnuntai (23.2.) on kolmas ja viimeinen suureen paastoon valmistavista sunnuntaista. Viikon kuluttua tuomiosunnuntaista vietetään laskiais- eli sovintosunnuntaita (2.3.), jonka illasta alkaa pääsiäiseen valmistava kuuden viikon suuri paasto.Tuomiosunnuntain nimi viittaa liturgiassa luettavaan evankeliumitekstiin (Matt. 25:31–46), jossa Jeesus Kristus kertoo vertauksen viimeisestä tuomiosta. Kristus kertoo, millä perusteella meidät tuomitaan viimeisenä päivänä:
"Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. ... Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle."
Tuomiosunnuntai on omistettu Kristuksen toiselle tulemiselle. Päivän sanoma ei ole ensisijaisesti tuomio, vaan lähimmäisenrakkaus. Evankeliumitekstissä luodaan kristillisen palvelemisen eli diakonian perusta.  Auttaessamme toista ihmistä, teemme Kristuksen hänelle läsnä olevaksi ja autamme itse Kristusta.  Kristus viittaa evankeliumitekstissä myös tuleviin kärsimyksiinsä ja kuolemaansa ristillä. Pakenemmeko opetuslasten tavoin hädän hetkellä vai avaammeko kotimme ja sydämemme Kristukselle?
Tuomiosunnuntain aatto on sielujen lauantai eli vainajien muistopäivä. Edesmenneiden muistaminen rukouksessa on osoitus rakkaudesta, joka ylittää kuoleman tuovan rajan tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä.
Kirkko ohjaa valmistautumaan paastoon paitsi rukouksen, myös ruoan osalta. Tuomiosunnuntaita kutsutaan lihapyhälaskuksi eli liharuoasta luopumisen sunnuntaiksi. Liharuoasta luovutaan jo viikkoa ennen suuren paaston alkamista. Näin siirrytään maitopyhälaskuviikkoon, johon kuuluvat blinit ja muut maitoruoat, joita nautitaan viimeisen kerran laskiaissunnuntaina.

Tuomiosunnuntain evankeliumi (Matteus 25:31–46 ):
[Jeesus sanoi:] 31 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33 Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34 Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 35 Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36 Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.'
37 "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38 Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39 Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' 40 Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'
41 "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. 42 Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43 Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'
44 "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' 45 Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'
46 "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
21.2.2014