Kirkkoon liittyi enemmän kuin siitä erosi

Ajankohtaista | 16.01.2014

Kokonaisuudessaan Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä väheni vuonna 2013, sillä kirkosta eroamiset lisääntyivät edellisvuodesta.

Suomen ortodoksisen kirkon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 päättyessä 61 218. Jäsenmäärä väheni viime vuonna yhteensä 111 henkeä. Kirkkoon liittyi kuitenkin jälleen enemmän jäseniä kuin siitä erosi. Liittyneitä oli hieman edellisvuotta vähemmän eli 936.  Kirkosta eroamiset lisääntyivät edellisvuodesta tuntuvasti: 772 henkeä eli 144 enemmän kuin vuonna 2012.Viime vuosi oli toinen vuoden 1991 jälkeen, kun kirkon väestö pieneni. Vuonna 2010, kun evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi suuri määrä ihmisiä, myös ortodoksisen kirkon jäsenmäärä väheni 94 hengellä.
Lapsikasteiden määrä väheni edellisvuosista ja niitä oli 450. Kuolleita oli 717.  Sellaisia avioliittoja, joissa ainakin toinen oli ortodoksisen kirkon jäsen, solmittiin yhteensä 455.
Rekisterinhoitaja Harri Tajakan mukaan kirkon jäsenmäärän pienenemiseen on kaksi syytä.
– Kasvava kirkosta eroaminen näyttää olevan todellisuutta myös ortodoksisessa kirkossa, vaikka liittyjiä on ollut eroajia enemmän vuodesta 1981 lähtien, mikä taas on ollut paljolti maahanmuuton ansiota.  Toinen syy on lapsikasteiden määrän tuntuva väheneminen, mikä puolestaan kertoo siitä, että syntyneitä lapsia jätetään aiempaa enemmän kastamatta kirkon jäseniksi. Kuolleiden ja kirkkoon liittyneiden luvut olivat tavanomaisella tasolla.
Tajakan mukaan samat syyt vaikuttivat jäsenmäärän pienenemiseen myös sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.
– Tuolloin lapset kylläkin kastettiin, mutta enemmistökirkon jäseniksi.  Kirkostakin erottiin, mutta siirryttiin luterilaiseen kirkkoon.  Mieleen on hiipinyt kysymys: toistuuko historia?
Suomen ortodoksisen kirkon väestön suurin määrä 81 631 tilastoitiin vuonna 1940. Viime sotien jälkeen jäsenmäärä pieneni vuoteen 1990 saakka, jolloin jäseniä oli 55 924. Tämän jälkeen ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien määrä kääntyi nousuun, mihin on vaikuttanut erityisesti maahanmuuttajien suuri osuus kirkkoon liittyjissä.
Alueellinen jakautuminen pysynyt suhteellisen samana
Yli puolet Suomen ortodokseista (33 528) asuu Helsingin hiippakunnan alueella. Joka kolmas kirkon jäsenistä on kirjoilla Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa, jonka jäsenmäärä on pysynyt noin 20 000 tuhannessa. Määrä on suunnilleen saman verran kuin on jäseniä Karjalan hiippakunnan 11 seurakunnassa (20 619 jäsentä). Oulun hiippakunnan alueella asui yhteensä 6 718 jäsentä. Jäsenmäärältään pienin seurakunta oli Oulun hiippakuntaan kuuluva Kiuruvesi (456 jäsentä).
Katso kirkon vuoden 2013 jäsentilasto tästä (pdf):