Haettavana apurahoja Oulun hiippakunnan säätiöltä

Ajankohtaista | 15.01.2014

Oulun ortodoksisen hiippakuntasäätiön apurahat ovat haettavissa 31.3. saakka.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö julistaa haettavaksi apurahoja yhteensä enintään 10.000 euroa.Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tarkoitukseen sopiva eli sen tulee edistää ja tukea suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen kulttuurin ja teologian opiskelua, tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä Oulun ortodoksisen hiippakunnan alueella. Se voi myös tukea ortodoksisten vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan henkisiä ja sosiaalisia pyrintöjä.
Aiemmin saatu säätiön apuraha esimerkiksi opiskelun tukemiseen ei ole uuden hakemisen este.
Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa tulee olla suunnitelma apurahan käytöstä sekä muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi suositukset.
Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, fil. tri Ahti E. Pyörnilä, puh. 050-382 6669 sekä asiamies, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen, puh. 044-349 0494.
Anomukset lähetetään asiamiehelle osoitteella Mallastie 2 A 22, 90520  Oulu, viimeistään 31.3.2014.
**********
Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiön hallitus
15.1.2014