Teofanian ja Kristuksen kasteen juhla

Kirkkovuosi | 02.01.2014

Teofanian eli loppiaisen (6.1.) esijuhlaa vietetään 2.1. alkaen, ja juhlakausi jatkuu 14. tammikuuta asti.

Loppiainen on ortodoksisessa kirkossa Jumalan ilmestymisen eli teofanian juhla, jolloin muistellaan Kristuksen kastetta Jordanilla.Teofaniajuhlan nimi (kr. Θεοφάνια, Jumalan ilmestyminen) viittaa oppiin Kristuksen kahdesta luonnosta sekä julistaa uskoa Pyhään Kolminaisuuteen. Juhlan ikoni ja tropariveisu kuvaavat kolmiyhteisen Jumalan ilmestymistä: Herran Edelläkävijän kastaessa Kristusta kuuluu taivaasta Isän ääni ja Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen tavoin Herran päälle (Matt. 3:13–17).
 
Kristuksen syntymän ja kasteen muistaminen liitettiin 300-luvun lopulle saakka teofaniajuhlan yhteyteen. Juhlien vietto eriytyi 400-luvulle tultaessa. Kirkkovuoden kierron kehittyessä teofaniasta tuli yksi kirkon 12 suuresta juhlasta.
 
Kristuksen kasteen muisto liittää juhlan yhteyteen suuren vedenpyhityksen. Toimituksessa vesi pyhitetään Jumalan armon välittäjäksi. Vedenpyhitys voidaan toimittaa luonnossa, vesistöjen äärellä tai pyhäkössä. Juhlan karjalankielinen nimi vieristä kuvaakin vedenpyhityksen toimittamista, sillä se sisältää sanaparin vedestä ja rististä.

Teofanian eli loppiaisen (6.1.) esijuhlaa vietetään 2.1. alkaen, ja juhlan aatto 5. tammikuuta on paastopäivä. Juhlakausi jatkuu kaikkiaan 14. tammikuuta asti.
Suomessa Kristuksen syntymäjuhlasta teofaniaan ulottuvan juhlakauden aikana tulee esille ortodoksisten paikalliskirkkojen kalenterien eritahtisuus. Suomalaisten viettäessä teofanian ja Kristuksen kasteen juhlaa, moni slaavilaisen perinteen ortodoksi juhlii Kristuksen syntymäjuhlaa.

Näin siksi, että ortodoksisen maailman sisällä on käytössä kolme erilaista käytäntöä.  Osa paikalliskirkoista, kuten esimerkiksi Venäjän kirkko, noudattaa niin sanottua vanhaa eli juliaanista kalenteria, joka on nyt 13 päivää uutta eli juliaanista kalenteria jäljessä.
 
Yleisortodoksisessa kirkolliskokouksessa päätettiin vuonna 1923 siirtyä korjatun juliaanisen kalenterin käyttöön, jossa muita paitsi pääsiäisen mukaan liikkuvia juhlia vietetään uuden eli gregoriaanisen kalenteri mukaisesti. Tähän käytäntöön siirryttiin esimerkiksi Ekumeenisessa patriarkaatissa ja Kreikan kirkossa.
 
Suomen ortodoksinen kirkko seuraa kokonaan gregoriaanista kalenteria. Suomen itsenäistymisen jälkeen Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkka katsoi käytännölliseksi, että ortodoksinen kirkko Suomessa siirtyy gregoriaanisen kalenterin käyttöön.
 
”Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, tapahtui, että ihmiset kumarsivat pyhää Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti sinusta nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa ja Henki kyyhkysen muodossa vahvisti sen sanan totuuden. Kunnia olkoon sinulle Kristus Jumala, joka ilmestyit ja valistit maailman.” (Teofanian ja Kristuksen kasteen juhlan tropari)
 
2.1.2014