Uskontunnustus viittomakielellä

Video | 04.06.2011

Viittomakielen tulkki Tarja Kontturi viittoi nikealais-konstantinopolilaisen uskontunnustuksen 28.3.2011.

Ortodoksinen kirkko maailmanlaajuisesti käyttää nikealais-konstatinopolilaista uskontunnustusta. Oheinen video esittää uskonnotunnustuksen suomeksi viitottuna ja se on viittomakielen tulkki Tarja Kontturin päättötyö.