Kirkkoon liittäminen ja paluu kirkon jäsenyyteen

Kirkkoon liittämistä edeltää tutustuminen kirkon oppiin ja liturgiseen elämään.

Kirkkoon liittäminen

Ortodoksiseen kirkkoon liittyy vuosittain noin tuhat ihmistä. Monilla kirkkoon liittymistä edeltää jopa vuosien mittainen harkintaprosessi, jonka aikana he seuraavat itsenäisesti kirkon elämää ja jumalanpalveluksia sekä tutustuvat kirkkovuoden rytmiin. Jotkut tutustuvat kirkkoon vierailemalla Valamon ja Lintulan luostareissa, toiset laulamalla kirkkokuorossa tai harrastamalla ikonimaalausta.

Tietty valmistautumisaika on aina kuulunut osaksi kirkkoon liittymistä. Jo alkukirkon aikana kasteeseen valmistauduttiin osallistumalla kasteopetukseen. Nykyisin monissa seurakunnissa järjestetään kirkkoon liittymisestä kiinnostuneille suunnattua ryhmäopetusta, jota kutsutaan katekumeeniopetukseksi. Sen tavoitteena on antaa osallistujille sellaista tietoa ja kokemusta, jonka pohjalta he voivat arvioida, haluavatko liittyä kirkkoon. Opetuksessa tutustutaan ortodoksiseen jumalanpalveluselämään ja perehdytään esimerkiksi ortodoksiseen ihmiskuvaan, sakramenttiopetukseen ja dogmatiikkaan. Myös seurakuntayhteisö tulee opetuksessa tutuksi.

Käytännössä kirkkoon liittymistä harkitsevan on hyvä aloittaa prosessi ottamalla yhteyttä lähimmän ortodoksisen seurakunnan pappiin. Pappi osaa ohjata liittyjän joko katekumeeniopetukseen tai antaa hänelle muita ohjeita kirkon opetukseen, perinteeseen ja hengelliseen elämään tutustumista varten.

Ennen kirkkoon liittämistä liittyjän on valittava itselleen rippi-isä, sillä kirkon jäsenet osallistuvat säännöllisesti synnintunnustuksen eli katumuksen sakramenttiin. Toimittavan papin ei tarvitse olla aina sama, mutta hengellisen kasvun kannalta on suositeltavaa, että rippilapsen ja rippi-isän välinen suhde on mahdollisimman pysyvä ja pitkäaikainen. Pappia sitoo sakramentin yhteydessä aina ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Liittyjä tarvitsee myös yhden aikuisen ortodoksikummin, joka toimii rippi-isän rinnalla uuden kirkon jäsenen opastajana ja esirukoilijana. Jos kirkkoon liittyjä ei itse tunne kummiksi sopivaa henkilöä, rippi-isä tai katekumeenipappi auttaa mielellään kummin löytämisessä. Pappi osaa opastaa myös nimikkopyhän eli taivaallisen esirukoilijan valitsemisessa. Nimeä kenenkään ei tarvitse kirkkoon liittymisen vuoksi vaihtaa.

Ennen kirkkoon liittymistä tuleva kirkon jäsen osallistuu ensimmäistä kertaa katumuksen sakramenttiin. Varsinainen kirkkoon liittäminen tapahtuu kasteen ja/tai mirhavoitelun sakramentin kautta. Jos liittyjä on aiemmin kastettu kristillisen kirkon jäseneksi, kastetta ei uusita, vaan toimitetaan pelkkä mirhavoitelu. Sen jälkeen liittyjä osallistuu ensimmäistä kertaa ehtoolliseen ja hänestä on tullut ortodoksisen kirkon täysivaltainen jäsen.

Myös ortodoksisesta kirkosta eronneen paluu kirkon jäsenyyteen tapahtuu aina katumuksen sakramentin kautta. Palaavan on siis otettava henkilökohtaisesti yhteyttä kotiseurakuntansa papistoon ja sovittava aika sakramenttiin osallistumista varten.

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät uskonnonvapauslain mukaan pääsääntöisesti hänen huoltajansa yhdessä.

Lasta ei voi kastaa tai liittää ortodoksisen seurakunnan jäseneksi, ellei ainakin toinen vanhemmista ole sen jäsen. 12 vuotta täyttänyt lapsi voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa siitä eronneeksi vain omalla suostumuksellaan. 15 vuotta täyttäneet voivat uskonnonvapauslain mukaan huoltajiensa kirjallisella suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erota siitä. Vasta 18 vuotta täyttänyt päättää kirkkoon kuulumisesta itsenäisesti.

Kirkkoon liittymistä harkitseva voi tarvittaessa pyytää asiassa henkilökohtaista neuvontaa oheisella lomakkeella. Jokaiseen yhteydenottoon vastataan viimeistään kahden päivän kuluessa. 

Oletko kiinnostunut ortodoksiseen kirkkoon liittymisestä?

Ota yhteyttä paikallisen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraan ja kerro olevasi kiinnostunut kirkkoon liittämisestä. Hän opastaa asiassa eteenpäin. Seurakuntien yhteystiedot löydät kirkon etusivulta kohdasta ”seurakunnat”.

Ellet tiedä, minkä seurakunnan alueella asut tai haluat kysyä lisää kirkosta tai kirkkoon liittymisestä, lähetä viestisi oheisella lomakkeella.