Seurakunnanvaltuuston vaalit 3.-10.11.2019

ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALISTA 2019

Taipaleen ortodoksisessa seurakunnassa

Vaalin toimittamisen aika

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon kaksitoista (12) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 21.05.2019 päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Taipaleen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään kaksitoista(12) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden(2) Taipaleen ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite  Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI, viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Taipaleen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 4.10.2019.

28.5.2019

Paavo Ratilainen, kirkkoherra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Ilmoitus seurakunnanvaltuustovaalista 2019 
Liite1: Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019 
Liite 2: Ehdokkaiden asettamiskaavake