Kirkon palvelukeskus

Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksessa hoidetaan kirkollishallituksen toimivaltaan kuuluvia hallinnollisia, toiminnallisia ja taloudellisia asioita. Palvelukeskuksen työntekijät avustavat lisäksi arkkipiispaa, hiippakuntien piispoja ja piispainkokousta näiden toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä ja niiden valmistelussa.

Kirkon keskustalon katolla oleva risti

Palvelukeskus ja hiippakunnan piispan kanslia työllistävät Kuopiossa sijaitsevassa kirkon keskustalossa noin 20 henkilöä. Lisäksi muissa hiippakuntakanslioissa, kirkon viestinnässä ja seminaarilla työskentelee noin 10 henkilöä. Palvelukeskuksen henkilöstön esimiehenä toimii palvelukeskuksen johtaja.

Palvelukeskuksen työ on jaettu useampaan toimialueeseen. 

Taloustoimisto

Taloustoimistoa johtaa talouspäällikkö. Hänen lisäkseen taloustoimistossa työskentelee seitsemän taloussihteeriä. Taloustoimisto maksaa useimpien kirkon ja seurakunnan palveluksessa työskentelevien palkat ja vastaa myös lähes kaikkien seurakuntien kirjanpidosta, tilinpäätöksistä ja talousasioihin liittyvästä neuvonnasta.

Taloustoimistolla on vastuu myös kirkon keskusrahastosta ja kirkon omasta eläkejärjestelmästä. Lisäksi taloustoimisto seuraa kirkon taloutta ja tuottaa talousasioihin liittyvää tietoa päätöksentekoa varten.

Keskusrekisteri

Keskusrekisterin esimiehenä toimii palvelukeskuksen johtaja. Rekisterin toiminnasta huolehtii käytännössä kirkon tiedonhallinnan asiantuntija. Hän toimii myös kirkon rekisterinhoitajana. Rekisterinhoitajan lisäksi keskusrekisterissä työskentelee kolme rekisterisihteeriä.

Keskusrekisteri hoitaa seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa. Keskusrekisteri ylläpitää kirkon sähköistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja. 

Henkilöstö- ja lakipalvelut

Henkilöstö- ja lakipalveluista vastaa palvelukeskuksen johtaja. Hän valvoo kirkon työnantajapolitiikkaa, toimii työehtosopimusasioissa työnantajan edustajana koko kirkon tasolla ja neuvoo seurakuntia erilaisissa henkilöstöön ja hallintoon liittyvissä asioissa. Palvelukeskuksen johtaja vastaa myös kirkon keskusrahaston sijoituksista yhdessä yhdessä yhteistyötahojen asiantuntijoiden kanssa.

Lakiasioiden asiantuntijana kirkon palvelukeskuksessa toimii kirkon lakimies. Hän neuvoo, ohjeistaa ja valvoo sekä koko kirkon että seurakuntien ja luostareiden hallinnon hoitoa. Kirkon henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus kirkkoa koskevan lainsäädännön ja siinä tapahtuvien muutosten osalta on myös keskeinen osa hänen työkenttäänsä. Lisäksi hän toimii kirkolliskokouksen istuntojen sihteerinä.

Kasvatus- ja koulutusasiat

Kirkon edunvalvonnasta ja verkostoyhteistyöstä kaikissa ortodoksisen uskonnon opetukseen sekä kirkolliseen kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa vastaa kirkon kasvatuasiain koordinaattori. Hän vastaa myös kirkon omien opintojen järjestelyistä, maahanmuuttajatyön kehittämisestä ja kirkon yhteistyösopimuksista Filantropia ry:n, ONL ry:n, PSHV ry:n ja Valamon opiston sekä Ortodoksisen seminaarin kanssa.

Kiinteistöpalvelut

Kirkon kiinteistöpalveluista vastaa kiinteistöpäällikkö. Hän vastaa kirkon edustajana kirkon suunnitteilla olevista remonttiprojekteista, keskushallinnon kiinteistösopimusten kilpailutuksesta, kirkon omistusasuntojen huoneistosuunnitelman tekemisestä sekä kirkon omistamien kiinteistöjen sekä asuntojen huoltoon liittyvistä asioista.

Kiinteistöpäällikkö antaa myös asiantuntija-apua seurakunnille ja luostareille ja tekee esitykset keskusrahastosta jaettavien peruskorjausavustusten jakamisesta.

Viestintä- ja julkaisupalvelut

Kirkon viestinnästä vastaa kirkon vastaava tiedottaja. Hän huolehtii kirkon www-sivujen ja sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannosta ja kehityksestä ja kirkon mediatiedotteista. Lisäksi hän neuvoo seurakuntia viestintään liittyvissä asioissa. Vastaavan tiedottajan lisäksi kirkon viestintäpalveluissa työskentelee venäjänkielinen tiedottaja.

Kirkko julkaisee joka kotiin jaettavaa Aamun Koitto -lehteä. Lehti ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa ja sillä on myös jatkuvasti päivittyvä verkkolehti. Päätoimittajan lisäksi toimituskuntaan kuuluvat kirkon tiedottajat. 

Kirkon julkaisupalveluista vastaa kirkon apulaispiispa. Ainoa vuosittainen julkaisu on kirkkokalenteri liturgisine ohjeineen. Muussa julkaisutoiminnassa on viime vuosina keskitytty jumalanpalveluskirjallisuuteen.

Ortodoksinen seminaari

Joensuun keskustassa sijaitseva Ortodoksinen seminaari toimii osana ortodoksisen kirkon palvelukeskusta piispainkokouksen valvonnassa. Yhdessä Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelman kanssa seminaari jatkaa suomalaisen ortodoksisen teologian opetuksen vuonna 1918 alkanutta perinnettä.

Ortodoksinen seminaari on ortodoksisen kirkon koulutuslaitos, jonka päätehtävä on ortodoksisen liturgisen perinteen sekä kirkollisen elämäntavan ja perinteen välittäminen Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian opiskelijoille eli kirkon mahdollisille tuleville työntekijöille. 

Seminaarilla suoritetaan teologian maisterin tutkintoon kuuluvista soveltavista opinnoista liturgiset harjoitukset, homileettiset harjoitukset sekä käytännön soveltavat harjoitukset. Seminaarilla järjestetään myös omaa opetusta, joka perehdyttää kirkon elämään ja perinteeseen.

Ortodoksisella seminaarilla työskentelee kolme henkilöä: seminaarin johtaja, kirkkomusiikin opettaja ja seminaarin emäntä.