Teologian opiskelu

Itä-Suomen yliopisto ja Ortodoksinen seminaari kouluttavat kirkon hengellisen työn tekijät, uskonnonopettajat ja muut ortodoksisen teologian asiantuntijat.

Teologian opiskelu

Suomen ortodoksinen kirkko ja sen yhteistyöjärjestöt muodostavat kiinnostavan, mielekkään ja koko maan laajuisen työkentän, jonka tehtäviin kaivataan jatkossakin osaavia ja kirkon elämästä kokonaisvaltaisesti kiinnostuneita ortodoksisen teologian asiantuntijoita. Lisäksi kouluihin tarvitaan ortodoksiseen uskontoon perehtyneitä uskonnonopettajia.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa on mahdollisuus suorittaa Suomen ortodoksisen kirkon papin tai kanttorin toimiin pätevoittävät teologian maisterin opinnot alusta loppuun.

Ortodoksista teologiaa on opiskeltu Joensuussa siitä saakka, kun Kuopion pappisseminaari lakkautettiin vuonna 1988. Nykyisin ortodoksista teologiaa opiskellaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa teologian osastolla, ortodoksisen teologian koulutuohjelmassa. Toinen osaston koulutusohjelmista on läntisen teologian koulutusohjelma.

Ortodoksisen teologian oppiaineet ovat kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka sekä kirkkomusiikki. Eksegetiikka ja uskontotiede ovat ortodoksisen ja läntisen teologian koulutusohjelmien yhteisiä oppiaineita. Myös muissa oppiaineissa tarjoutuu vaihtelevassa määrin mahdollisuuksia koulutusohjelmarajan ylittävään yhteistyöhön.

Ortodoksisen teologian opiskelijat valitsevat jo hakuvaiheessa yhden kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto (A) mahdollistaa sijoittumisen monenlaisiin teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi ortodoksisen kirkon papin toimeen vaaditaan tutkinto tästä suuntautumisvaihtoehdosta. Opinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Pääaineena voi olla eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka tai uskontotiede.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto (B) antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen uskonnon ja yhden muun aineen opettajana perusasteella ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa suoritetaan teologisten aineiden ohella opettajan pedagogiset opinnot.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto (D) antaa pätevyyden ortodoksisen kanttorin tehtävään. Säveltaiteellisten opintojen ja teologian opintojen lisäksi opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja. Opiskelijat harjaantuvat tehtäviinsä Ortodoksisen seminaarin jumalanpalveluksissa.

Ortodoksisen teologian opintojen pariin hakeudutaan keväisin yhteishaussa, maalis-huhtikuussa. Ortodoksisen teologian opiskeluun, ortodoksiseen seminaariin ja erilaisiin kirkollisiin urapolkuihin voi tutustua ortodoksisen seminaarin opiskelijarekrytointisivustolla osoitteessa teologiaaopiskelemaan.fi.

Ortodoksinen seminaari

Yhdessä Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelman kanssa Ortodoksinen seminaari jatkaa suomalaisen ortodoksisen teologian opetuksen vuonna 1918 alkanutta perinnettä.

Joensuun keskustassa sijaitseva ortodoksinen seminaari on ortodoksisen kirkon koulutuslaitos. Se toimii osana ortodoksisen kirkon palvelukeskusta piispainkokouksen valvonnassa.

Seminaarin päätehtävä on ortodoksisen liturgisen perinteen sekä kirkollisen elämäntavan ja perinteen välittäminen Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian opiskelijoille.

Seminaarilla suoritetaan teologian maisterin tutkintoon kuuluvista soveltavista opinnoista liturgiset harjoitukset, homileettiset harjoitukset sekä käytännön soveltavat harjoitukset. Seminaarin opettajat vastaavat harjoitusten ohjaamisesta.

Seminaarin 1990-luvulla valmistunut ja vuonna 2016 täysin peruskorjattu asuntola tarjoaa teologian opiskelijoille viihtyisän asuin- ja opiskeluympäristön. Yhteisöllisyys rakentuu lukukauden aikana yhdessä toimitettavien jumalanpalvelusten ja yhteisten aterioiden ympärille.

Seminaarilla on oma kirkko, vuonna 1995 valmistunut Pyhän Johannes teologin ja Karjalan valistajien kirkko. Ikonografialtaan ja tunnelmaltaan ainutlaatuisen kirkon esikuva on Tessalonikassa sijaitseva kupariseppien kirkko.

Lukuvuoden aikana kirkossa toimitetaan jumalanpalveluksia joka arkipäivä. Aamupalvelus alkaa kello 7.20 ja ehtoopalvelukseen kokoonnutaan kello 17. Palvelukset ovat avoimia kaikille.