Kristinoppileiri eli kripari

Kirkko kannustaa nuoria jäseniään osallistumaan kristinoppileirille.

Kristinoppileiri eli kripari

Oman uskonnon opetukseen osallistumisen lisäksi nuoret voivat vahvistaa ortodoksista identiteettiään osallistumalla kristinoppileirille eli kriparille sinä vuonna, jolloin he täyttävät 15 vuotta.

Kastettu ja mirhavoideltu henkilö on iästään riippumatta kirkon täysivaltainen jäsen, jonka jäsenyys ei kaipaa enää erillistä vahvistusta aikuisuuden kynnyksellä. Siksi kristinoppileirille osallistuminenkin on täysin vapaaehtoista.

Toisaalta kirkko katsoo hyväksi tarjota kaikille jäsenilleen opetusta eri elämäntilanteissa. Kristinoppikoulua pidetään jopa niin tärkeänä opetusmuotona, että kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään kaikille nuorille mahdollisuuden osallistua siihen.

Itsenäistymisen kynnyksellä elävät nuoret saattavat saada esimerkiksi kutsun kummiksi. Jotkut pohtivat pian jo seurusteluun ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös monet muut suuret valinnat tulevat tässä iässä ajankohtaisiksi.

Kristinoppikoulu – joka usein järjestetään leirimuotoisena – tarjoaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä papin, kanttorin ja ohjaajien kanssa ortodoksisen kirkon opetukseen ja ortodoksiseen elämäntapaan. Kriparit ovat myös varsin suosittuja – enemmistö ikäluokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisena etappina matkalla aikuisuuteen.

Erityisen hyödyllinen kristinoppikoulu on niille, jotka eivät ole osallistuneet koulussa oman uskonnon opetukseen. Toisaalta se tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiään ja löytää oma tapa osallistua aktiivisesti kirkon elämään. Se antaa myös mahdollisuuden solmia tärkeitä ystävyyssuhteita toisten, mahdollisesti jopa eri puolilla Suomea asuvien ortodoksien kanssa.

Kristinoppileirillä eli kriparilla päivät koostuvat jumalanpalveluksista, oppitunneista, pihaleikeistä, ryhmätöistä ja muusta yhdessäolosta: yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Kriparien kestossa on seurakuntakohtaisia eroja noin viikosta maksimissaan kymmeneen päivään. Leiri päättyy juhlavaan päätösliturgiaan.

Seurakuntien yksin tai yhdessä toisen seurakunnan kanssa järjestämien kriparien lisäksi Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry järjestää vuosittain valtakunnallisen kristinoppileirin Valamon luostarissa. Myös Puroniemen ystävät ry järjestää Rautalammilla kriparin joka kesä. Osa kripareista on maksuttomia, osa seurakunnista perii kriparin osallistujilta osallistumismaksun.

Kriparin jälkeisenä syksynä monissa seurakunnissa järjestetään viikonlopun mittainen jatkokripari eli jatkis, jolla esitellään oman seurakunnan nuorille suunnattua toimintaa.

Lisätietoa kriparista: https://onl.fi/tapahtumat/kristinoppikoulu/