Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset seurakunnat yhdistyivät 1.1. 2021 uudeksi Kuopion ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset seurakunnat yhdistyivät 1.1. 2021 Kuopion ortodoksiseksi seurakunnaksi. Uuden seurakunnan keskuspaikka on Kuopio. Kuopion virasto jatkaa normaalisti.

Iisalmen eli pohjoisen alueen varaukset 28.2.2021 saakka numerosta 044 081 7441. Uutena pappina pohjoisella alueella aloittaa vuoden alusta pastori Jelisei Rotko, p. 0500 271 163. Virasto avoinna sopimuksen mukaan ma ja ti klo 9-12. Iisalmen virasto lakkaa palvelemasta lopullisesti 30.4.2021.
Rautalammin alueen varaukset entiseen tapaan Kuopiosta. Rautalammin ja läntisen alueen pappina toimii isä Harri Peiponen,
p. 050 411 9842.

Kasteet, avioliittoon vihkimiset, hautaukset, muut varaukset:
Kuopion kanslia
p. 0206 100 300 (ma, ti, to, pe klo 9-12, ke klo 13-17)
kuopio(at)ort.fi

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset:
isä Harri Peiponen
puh. 050 411 9842

Taustaa yhdistymisestä

Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodoksisten seurakuntien valtuustot allekirjoittivat yhdistymissopimuksen Kuopiossa lauantaina 14.3.2020.

Yhdistymissopimuksen taustalla on kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen ja piispainkokouksen marraskuussa 2018 tekemät päätökset seurakuntauudistuksen käynnistämisestä ja kirkollis-hallituksen 25.11.2019 tekemä päätös seurakuntien yhdistymisestä.

Seurakuntien muodostama yhdistynyt seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021. Vastaanottavasta seurakunnasta (yhdistynyt seurakunta) käytetään 1.1.2021 alkaen nimeä Kuopion ortodoksinen seurakunta.

Seurakuntauudistuksen tavoitteena on, että kaikki yhdistyneen seurakunnan alueet tulevat kohdelluksi yhdenvertaisina kuitenkin ottaen oikeudenmukaisesti huomioon alueelliset erot. Yhdistynyt seurakunta toimii kaikin tavoin niin, että yhdenvertaisuusperiaate toteutuu tulevaisuudessakin kaikessa toiminnassa.

Seurakunnan rajoja suhteessa naapuriseurakuntiin ollaan valmiita tarkastelemaan yhdistymisen täytäntöönpanon jälkeen erityisesti Iisalmen ja Rautalammin nykyisten raja-alueiden osalta.
Sulautuvien seurakuntien työntekijät siirtyvät Vastaanottavan seurakunnan palvelukseen entisin ehdoin.

Vastaanottavan seurakunnan kirkkoherra toimii uuden seurakunnan kirkkoherrana. Seurakuntien työntekijöiden asemasta noudatetaan ortodoksisesta kirkosta annetun lain 65 §:ää, jonka mukaan lakkaavan seurakunnan pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään laajentuvan tai uuden seurakunnan vastaaviin työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin. Työehtosopimuksen mukaiset yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian uuden seurakunnan muodostumisen jälkeen.

Alustavasti arvioidaan, että uuteen seurakuntaan tulee kirkkoherran lisäksi kolme pappia, neljä kanttoria, kaksi toimistotyöntekijää ja kolme muuta työntekijää. Henkilöstö sijoittuu alustavan arvion mukaan pääosin entisille toimipaikkakunnille.

Seurakunnat sitoutuvat siihen, että ne huolehtivat asianmukaisesti omaisuudestaan sopimuksen voimaantulopäivän ja täytäntöönpanopäivän välisenä aikana. Seurakunnat sitoutuvat muutoinkin toimimaan siten, että niiden taseasema ei heikkene tarpeettomasti seurakunnan omien päätösten johdosta.

Omaisuuden säilyttämisen/sijoittamisen osalta lähtökohta on se, että omaisuus pidetään ensi-sijaisesti alkuperäisissä sijoituspaikoissaan. Näin menetellään erityisesti pyhäkköjen sakraali-esineiden, jumalanpalveluspukujen ja -kirjojen osalta.

Seurakunnat eivät ota vastatakseen alueellaan olevien yksityisten tsasounien ja pyhäkköjen taloutta tai niiden toiminnan ylläpitämistä.

Kiinteistöjen ja rakennusten osalta tehdään yhdessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön kanssa oma suunnitelmansa vuoden kuluessa yhdistymisestä.

Nykyisten seurakuntien alueella on neljä pappi-kanttori työparia, jotka toimivat seuraavilla toiminta-alueilla:
1) Iisalmen seurakunta
2) Kuopion läntinen toiminta-alue, johon Rautalammin seurakunta kuuluu
3) Kuopion Itäinen toiminta-alue
4) Kuopion kaupungin keskustan toiminta-alue

Nykyisten seurakuntien alueella jokaisen kunnan alueella on yksi tai useampi pyhäkkö, lukuun ottamatta Hankasalmen ja Konneveden kuntia. Yhteensä seurakuntien alueella on 14 kirkkoa ja 15 tsasounaa, jotka seurakunnat omistavat.

Yhdistetyn Kuopion ortodoksisen seurakunnan alueelle muodostetaan neljä (4) tarkoituksen mukaista toiminta-aluetta.

Vastaanottava seurakunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että yhdistyneen seurakunnan kaikki alueet tulevat jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, sielunhoidollisia keskusteluja ja muita seurakunnallisia palveluksia suunniteltaessa tasapuolisesti kohdelluiksi. Seurakuntalaisille tulee järjestää mahdollisuus tavata säännöllisesti seurakunnan papistoa sielunhoidollisia keskusteluja, kirkollisista toimituksista sopimista ja muuta yhteydenpitoa varten. Seurakuntaan voidaan perustaa myös alueellisia toimikuntia.

Lisätietoja: kirkkoherra Timo Honkaselkä, puh. 0500 574 443, timo.honkaselka@ort.fi