Kuopion ja Karjalan hiippakunnan koronalinjaukset 1.8.2020 alkaen

Kuopion ja Karjalan hiippakunta päivitti 30.7. pidetyssä kirkkoherrojen kokouksessa toimintaohjeet, joita noudatetaan 1.8. alkaen. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston ja AVI:n viimeisiä ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tilanteen mukaan.

Jumalanpalvelukset:
– Kuopion ja Karjalan hiippakunta valmistautuu siirtymään 1.8. alkaen sisätiloihin turvavälit
ja hygienian huomioiden. Seurakunnat tarkentavat osallistumisohjeet paikallisesti.
Seurakunnat huolehtivat siitä, ettei kokoontumisrajoitusten ja turvavälien mukaista
maksimikapasiteettia ylitetä (esim. ennakkoilmoittautumisella).
– Hiippakunnassa ei suositella, että saman seurakunnan toimessa oleva papisto palvelisi
yhdessä samassa jumalanpalveluksessa.
– Palveluksia voidaan toimittaa seurakuntien kaikissa riittävän suurissa pyhäköissä.
-Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

Tarjoilut seurakunnan kokoontumisissa:
– Kirkkokahvit ja kahvitarjoilu kokouksissa ovat mahdollisia buffee-tarjoilutyyppisesti.
Leirit:
– Saamamme epidemiologisen tilannepäivityksen mukaan Kuopion ja Karjalan
hiippakunnassa on mahdollisuus järjestää yöpymistä sisältävää leiritoimintaa 1.8. alkaen.
Leiritoiminnassa noudatetaan AVI:n antamia ohjeita hygieniasta ja turvallisuudesta.Kerhot ja piirit:
– Kerho- ja piiritoiminta toteutetaan 1.8. alkaen hygienia ja turvavälit huomioiden riittävän
suurissa tiloissa.
Kuorotoiminta:
– Elokuun loppuun saakka kirkossa laulavat kvartetit. Syksyn toiminnasta ilmoitetaan elokuun
lopussa.
-Seurakunnan yhteislaulusta tulee pidättäytyä toistaiseksi.Työnteko seurakunnissa:
– Työntekijöiden kokoukset suositellaan toteutettavaksi turvavälit huomioiden tai etänä.

– Hallinnon kokoukset toteutetaan Valtioneuvoston ja AVI:n ohjeita noudattaen.
– Etätyöstä palataan 1.8. alkaen vaiheittain kansliatyöhön. Etätyön tekeminen on kuitenkin
mahdollista siihen soveltuvissa työtehtävissä esimiehen antaman ohjeen mukaan.
– Työmatkat voidaan tehdä työpareittain.

Flunssaoireisena ei saa tulla töihin eikä osallistua seurakunnan toimintaan!

Edelleen voimassa olevat hygieniaohjeet:
– Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa kuten myös kaikessa muussa toiminnassa.

– Sairaana ei saa tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta, eikä osallistua mihinkään seurakunnan toimintaan.
-Seurakuntalaisia pyydetään pidättäytymään osallistumisesta kaikkeen seurakunnan toimintaan kahden viikon ajalla ulkomaan matkan jälkeen.
– Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten
kontaktien minimointiin.
– Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä
ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.
hp