Ylimääräiset valtuustovaalit Rautalammilla marraskuussa

-Uuteen valtuustoon Rautalammilta kaksi paikkaa
-Vaalit alkaisivat sunnuntaina 1.11.2020.
-Uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023.
-Vaalit toimitetaan vain seurakunnissa, joissa tapahtuu aluemuutoksia vuoden 2021 alussa toteutuvassa seurakuntarakenteen uudistuksessa.

Kaikissa seurakunnissa järjestettiin seurakunnanvaltuustovaalit marraskuussa 2019. Jo tuolloin oli tiedossa, että seurakuntarakenteen uudistus tuo mukanaan ylimääräiset valtuustovaalit.

Kaikkien hiippakuntien piispat ovat määränneet uudet seurakuntavaltuuston vaalit toimitettavaksi uuden seurakuntajaon mukaisesti. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla piispat ovat myös määränneet vaalialueet. Piispat ovat esittäneet vaalilautakunnille, että vaalit käydään samassa aikataulussa tavallisten vaalien kanssa. Näin vaalit alkaisivat sunnuntaina 1.11.2020.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan valtuustoon valitaan yhteensä 21 jäsentä. Seurakunta jaetaan kolmeen vaalialueeseen seuraavasti:

I Iisalmen vaalialue, 5 valtuustopaikkaa
II Kuopion vaalialue, 14 valtuustopaikkaa
III Rautalammin vaalialue, 2 valtuustopaikkaa
Vaaliaikatauluista ja äänestyspaikoista päättävät seurakuntien vaalilautakunnat ja niistä uutisoidaan myöhemmin.
hp