Kirkon linjaus jatkuu – jotain lohtua silti

Maan hallitus kertoi viime viikolla koronakriisin väljennyksistä. Ortodoksisen kirkon nettisivuilla todettiin, ettei päätös muuta kirkkomme linjaa. Kuopion luterilaiset seurakunnat tiedottivat, että ne alkavat järjestää jumalanpalveluksia, joihin kirkkokansa voi osallistua turvaetäisyydet muistaen. Rippileireistä tiedotetaan myöhemmin.

Tämä päätös on herättänyt kirkkomme seurakuntalaisissa kysymyksiä – emmekö mekin voisi noudattaa luterilaisen kirkon linjausta? Meillähän on päätetty, että jumalanpalvelukset toimitetaan pyhäköissä edelleen minimihenkilöstöllä suljetuin ovin ilman kirkkokansaa ainakin heinäkuun loppuun asti.

Kirkon mukaan jumalanpalvelusten osallistujamäärän kasvattaminen ja kirkon ovien avaaminen pyhäköissä ei ole kuitenkaan tässä tilanteessa mahdollista.

Syitä tähän on monia. Esteinä on mm. se, että
-valtaosa maamme ortodoksisista pyhäköistä on melko pieniä, eikä niihin mahdu turvavälit huomioiden paria kymmentä henkeä enempää,
-merkittävä osa kirkkomme aktiiviväestöstä kuuluu jo ikänsä puolesta riskiryhmiin,
-palvelusten avaaminen vain pienelle joukolle kerrallaan asettaisi seurakuntalaiset epätasa-arvoiseen asemaan.

Jotain lievennyksiä kirkkomme kuitenkin tarjoaa.

Seurakunnissa voidaan harkinnan mukaan pohtia esimerkiksi ulkotilojen ottamista jumalanpalveluskäyttöön. Myös pienryhmissä kokoontuminen avarissa tiloissa on mahdollista. Tämä antaa seurakunnille mahdollisuudet käynnistää esimerkiksi monimuotokripareita tai järjestää erilaisten toimintapiirien lyhyitä kokoontumisia.

Kaikissa kokoontumisissa on muistettava huolehtia tarpeellisista varotoimista. Kokoontumisrajoja (1.6. alkaen 50 henkeä yhteensä) ei saa ylittää, turvavälien on oltava riittävät, tapaamisiin tullaan vain terveinä ja kaikki fyysiset kontaktit minimoidaan.

Pienetkin kokoontumiset on suunniteltava huolellisesti mahdolliset riskit huomioiden ja niihin liittyvistä varotoimista on aktiivisesti tiedotettava ennakoivasti kaikenlaisten kokoontumisten yhteydessä.

isä Harri Peiponen