Koronaviruksesta aiheutuvat poikkeustoimet Suomen ortodoksisessa kirkossa 13.3.2020-

Arkkipiispa Leo on torstaina 12.3.2020 nimittänyt kirkolle kriisiryhmän pitämään yllä koronavirukseen liittyvää tilannekuvaa ja pohtimaan tartuntavaaran minimointia kirkon työssä ja elämässä

Ryhmä on laatinut oheiset kaikkia kirkon toimijoita koskevat toimenpideohjeet. Ne ovat arkkipiispa Leon siunauksella voimassa toistaiseksi. Kriisiryhmä varautuu antamaan lisäohjeita tilanteen muuttuessa.

-Jumalanpalvelusten toimittamista jatketaan, mutta kaikista muista seurakuntalaisten kokoontumisista luovutaan tästä päivästä lähtien. Tauolle jäävät esimerkiksi erilaiset kerhot, kuorot ja opintopiirit. Yhteisiä matkoja ei järjestetä.

-Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa. Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta.

-Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä siihen, että seurakunnissa minimoidaan fyysisten kontaktien määrä.

-Kirkoissa pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.

-Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

-Ehtoollisella käydessä ei suudella maljaa eikä Pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta pyyhitä liinalla, vaan liinaa käytetään vain, jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat Pyhät Lahjat.

-Jälkiviinin jakamisesta luovutaan.

-Ehtoolliseen osallistumisesta onnitellaan suusanallisesti ilman poskisuudelmia. Siunaus annetaan ilman käsikontaktia. Ristiä tai kalkkia ei suudella. Kirkkokansalle ei jaeta kirjoja, nuotteja tai uskontunnustuslappusia.

-Kirkkokahveista luovutaan.

Kriisityöryhmä suosittaa, että seurakuntien papisto ja muut työntekijät pyrkivät olemaan hyvin tavoitettavissa puhelimitse käytäviä sielunhoidollisia keskusteluja ja muita keskusteluja varten.