Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin seurakuntien yhdistymissopimus allekirjoitetaan 14.3.2020

Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin seurakuntien neuvostot esittävät seurakuntiensa valtuustoille, että ne hyväksyisivät seurakuntien yhdistymissopimuksen. Seurakuntien yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2021 alusta.

Kirkollishallitus on päättänyt istunnossaan 25.11.2019 että nämä seurakunnat yhdistyvät vuoden 2021 alusta. Kirkollishallitus vahvistaa seurakuntien yhdistymissopimuksen huhtikuun  istunnossaan.

Yhdistymissopimusta  ovat olleet valmistelemassa seurakuntien nimeämät luottamushenkilöt.

Talousluvut tarkentuvat vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistuttua.

Yhdistyvien seurakuntien seurakunnanvaltuustot kokoontuvat hyväksymään sopimuksen Kuopiossa 14.3.2020.

hp