Pyhän Nikolaoksen kirkko, Hoilola

Pyhäkkö ulkoapäin kuvattuna
Tsiikontie 6a
82760
Hoilola
Seurakunta:
Joensuun ortodoksinen seurakunta

Alun perin rukoushuoneeksi rakennetun kirkon suunnitteli Itä-Karjalan Maanviljelyseuran viimeinen rakennusmestari ja museomies Uuno Korhonen.

Suomen ortodoksisen kirkon jälleenrakennushankkeen tuella rakennettu pyhäkkö valmistui vuonna 1957. Arkkipiispa Paavali vihki sen käyttöön 6.8.1959. Kirkoksi rukoushuoneen vihki Joensuun piispa Ambrosius 30.10.1993. Kirkko pyhitettiin Pyhälle Nikolaokselle. Kirkon temppelijuhlaa vietetään 9. toukokuuta.

Hoilola kuului vuoteen 1949 asti Korpiselän ortodoksiseen seurakuntaan, joka lakkautettiin suurimman osan sen alueesta jäätyä Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. Kirkko rakennetiin korvaamaan luovutetulle alueelle jääneitä Korpiselän ortodoksisen seurakunnan kirkkoja ja tsasounia. 

Pyhäkön kirkonkello on entisen Korpiselän ortodoksisen kirkon suurin kello. Sen oli kirkkoon lahjoittanut Jehki Kanninen. Kirkon ikonostaasin ikonit on maalannut 1950-luvulla Martha Neiglick-Platonoff. Kirkossa on myös Valamon ikoniverstaalla maalattuja ikoneita 1900-luvun alusta.

Kuva: Ari Savinainen