Kristuksen käsittätehdyn ikonin kappeli

Pyhäkkö ulkoapäin kuvattuna
Koulutie 4
82730
Tuupovaara
Seurakunta:
Joensuun ortodoksinen seurakunta

Kuva: Ari Savinainen