Opetuspuheet ja paimenkirjeet

Metropoliitta Elian pääsiäistervehdys 2017
12.4.2017

<p>Kristuksen ylösnousemus</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Pääsiäinen on Kristuksen ylösnousemuksen juhla. On tärkeää muistaa, ettemme&nbsp;juhli ylösnousemusta yleensä tai kuoleman voittamista jollakin yleisellä tasolla. Iloitsemme siitä, että Hän, joka nousi kuolleista ja voitti kuoleman, on nimenomaan Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, meidän&nbsp; Herramme&nbsp; ja Jumalamme.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Hän on Jumalan Poika, joka otti meidän ihmisyytemme päällensä; tuli ihmiseksi ja kaltaiseksemme kaikessa ollen kuitenkin vapaa synnistä. Hän on persoona ja Hänessä ylösnousemuksesta tuli persoonallinen. Kuoleman kukistuminen ei olekaan jotakin yleisluontoista lohdutusta vaan jokaiselle meille henkilökohtainen todellisuus ja iankaikkisen elämän lupaus.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Pääsiäisen suuri salaisuus avautuu meille sitä paremmin mitä syvällisemmin&nbsp;elämme Kristuksen kirkon jäseninä. Jos osallistumme kirkon elämästä kilvoitellen omien heikkouksiemme kanssa, rukouksen ja rakkauden hengessä sekä&nbsp;meitä pyhittävien mysteerioiden kautta,&nbsp;elämme myös&nbsp; Pääsiäisen juhlaa&nbsp;sydän täynnä riemua ja kiitollisuutta. Ylösnousemuksen ilon riemu valaisee koko maailman ja se loistaa&nbsp;myös oman sielumme joka sopukan&nbsp;syvyyteen täyttäen sen Jumalan tuntemisen&nbsp;ilolla. Sen johdattelemana mekin lausumme:&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kristus nousi kuolleista!&nbsp; Totisesti nousi!&nbsp;</p>

<p>Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! &nbsp;</p>

<p>Kristâs kaggâõõdi ja’ mmjest!</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Metropoliitta Elia&nbsp;</p>