kuva 13

Lintulan luostarin ystävät ry:n historia lyhyesti:

Lintulan luostarin ystävät ry perustettiin vuonna 1967. Perustetun yhdistyksen ensimmäisenä tavoitteena oli varainhankinta luostarin kirkon rakentamiseksi. Tämä maanlaajuinen mittava hanke kesti kuusi vuotta ja 28.10.1973 KP Arkkipiispa Paavali vihki KP Metropoliitta Johanneksen ja papiston avustamana uuden Pyhän Kolminaisuuden kirkon käyttöön.


Lintulan luostari Heinävedellä on pohjoismaiden ainoa ortodoksinen nunnaluostari.

Luostari perustettiin v.1895 Karjalan kannakselle Kivennavan pitäjään. Luostari oli suurimmillaan ennen Suomen itsenäistymistä, jolloin sisaria oli yli 60. Sota lopetti luostarin toiminnan v. 1939 ja sisaristo evakuoitiin Sisä-Suomeen. Valtaosa luostarin omaisuudesta jäi Kivennavalle tai tuhoutui sodassa.

V. 1946 Lintulan sisaristo muutti Heinävedelle Palokin kylään, Koskijärven kartanon maille. Tuolloin luostarin elinkeinona oli maatalous.

Nykyisin luostari saa toimeentulonsa matkailusta, kirjallisuuden julkaisusta ja tuohusten valmistamisesta omassa kynttilätehtaassaan.

1960-luku

1964
Joensuun ortodoksinen mieskuoro oli tehnyt vierailuja vuosittain Lintulan luostariin ja kuoron keskuudessa heräsi ajatus alkaa tukemaan luostarin toimintaa. Luostarin ystävät kokoontuivat Martta Kerkkäsen kotiin 19.1, jolloin päätettiin yhdessä ryhtyä toimimaan luostarin asuinrakennuksen aikaansaamiseksi. Kirkollishallituksen myötävaikutuksella luostarin asuinrakennus valmistui v. 1966.

1967
Viki Hukkasen aloitteesta 3.2 perustettiin yhdistys, joka sai nimekseen Lintulan luostarin ystävät. 7.12 yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin. Sen tavoitteeksi määriteltiin lähivuosien aikana kirkon rakentaminen luostarin yhteyteen. Ensimmäinen yhdistyksen suuri tehtävä oli varojen keräyksen järjestäminen koko maata kattavaksi.

1968
Ensimmäinen vuosikokous pidettiin Joensuussa 17.3. Tuolloin yhdistykselle perustettiin naisjaosto. Toimikunnan pääasialliseksi tehtäväksi tuli luostarin kahvion perustaminen ja ylläpito. Kahvio avattiin 1.5. Sen vastaavana hoitajana toimi Martta Kerkkänen ja pääemäntänä Nunna Antonina.

Ensimmäinen vuosikokous keskusteli myös Palokin vanhan kansakoulun vuokraamisesta retkeilymajaksi, papin hankkimisesta Lintulaan, karjattomaan talouteen siirtymisestä sekä mahdollisesta luostarin alueelle rakennettavasta vanhainkodista.

Luostarikirkon suunnittelutoimikunta kokoontui Joensuun pappilassa 3.3. Yhdistyksen varoista maksettiin kirkon rakennuspiirustukset. Kirkolliskokous hyväksyi piirustukset ja kirkon rakentamiseen liittyvät asiat siirtyivät kirkollishallituksen asettamalle työryhmälle.

Ensimmäisenä vuotena yhdistyksellä oli 398 jäsentä.

1969
Johtokunta keskusteli puutarhamarja-tarhan perustamisesta kaupallisessa mielessä. Keskusteltiin myös ”pyhiinvaeltajan polusta”, joka tehtäisiin luostarin läheisyyteen. Lisäksi tiedusteltiin kirkollishallitukselta luostarin esitteen painattamista. 22.9 olleessa kokouksessa päätettiin siirtää kahvion hoito kokonaisuudessaan luostarin hoidettavaksi. Luostarin ystävät suorittivat luostarissa erilaisia korjaustöitä sisariston esittämien toiveiden mukaisesti esim: rakennusten maalaustöitä, tien ja pysäköintipaikan laittamista, järvestä lampeen johtavan vesiputken uusimista.


1970-luku

Peruskivi_1

Lintulan kirkon peruskiven muuraus 29.9.1972. Kuva kirjasta ”Lintula, Pyhän Kolminaisuuden naisluostari”, Lintulan ystävät 1985.


1975
Igumenia Mikaelan ja Igumenia Antoninan muotokuvat paljastettiin 21.3. Kirkon kellotornin korjaustyöt aloitettiin.

1978
Kellotornin korjaustyöt saatiin päätökseen. 26.2 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin pastori Leo Makkonen.

1979
25.2 pastori Leo Makkonen vihittiin piispaksi. ( Myöhemmin hänestä tuli KP Oulun metropoliitta Leo, nykyisin KP Karjalan ja koko Suomen Arkkipiispa Leo.)

Yhdistys avusti luostaria hankkimalla kahvioon laitoshellan, astianpesukoneen, linjaston ym. Kahvion sähkötyöt uusittiin. Luostari toivoi apua kesätyövoiman järjestämisessä ja kirkkokunnan lehdissä tiedotettiin asiasta. Yhdistys painatti 3000 kpl Lintula-aiheista postikorttia. Nurmijärven Klaukkalassa järjestettiin ekumeeninen ilta 3.12.

Jäsenkortiston mukaan jäseniä oli vuoden lopussa 331 ja ainaisjäseniä 50.


1980-luku

1980
Yhdistys päätti tehostaa jäsenten hankintaa. Kaikille jäsenille lähetettiin jäsenkirje, jonka mukana tulivat tilillepanokortit jäsenmaksun suorittamista varten sekä kehoitus uusien jäsenten hankkimiseen. Jäsenkirjeessä tiedotettiin myös vuosikokouksen tekemistä päätöksistä. Yhdistys alkoi järjestää Lintula-tapahtumia eri puolella Suomea. Tilaisuuksissa tiedotettiin Lintulan luostarista, yleisesti luostarilaitoksesta ja sen merkityksestä. Paikalliset seurakunnat ja tiistaiseurat huolehtivat tapahtumien käytännön järjestelyistä. Tapahtumia varten suunniteltiin diakuvasarja luostarilaitoksesta.

Taitelija Ina Colliander suunnitteli yhdistyksen käyttöön erilaisia postikorttiaiheita. Kortteja painettiin myyntiin 3000 kpl.

Vuoden lopussa vuosijäseniä oli 381 ja 80 ainaisjäsentä, yhteensä 461.

1981
Yhdistys osallistui Igumenia Antoninan 75-vuotisjuhlille 5.2. Samana päivänä Lintulan luostari sai papikseen Isä Hermanin Valamon luostarista. Näin ollen luostarin jumalanpalveluselämä vahvistui entisestään. Yhdistys alkoi valmistella Lintula-kirjan julkaisemista sekä yhtenäistä jumalanpalveluspuvustoa.

Jäseniä vuoden lopussa oli 613 ja ainaisjäseniä 107, yhteensä 720.

1982
Jäsenhankinta oli tuottanut tulosta ja yhdistys pystyi lahjoittamaan luostarille 40 000 mk rakennusten korjaamista varten. Lintula-tapahtumia järjestettiin Lahdessa, Järvenpäässä, Oulussa ja Kotkassa. Suoritettiin keräys kirkkotekstiilien hankkimiseksi.

Igumenia Antoninalle anottiin Pyhän karitsan ritarikunnan 1 luokan kunniamerkki.

Vuoden lopussa jäseniä oli 688 ja ainaisjäseniä 123, yhteensä 811.

1983
Jumalanpalveluspuvustoa varten suoritettu keräys tuotti hyvin ja puvut suunnitteli ja toteutti Eeva Haverila Joensuusta. Piispan puvun ikonit maalasi Jorma Heikkinen ( nykyisin KS Joensuun piispa Arseni ). 4 papin pukua ja diakonien puvut luovutettiin luostarille palmusunnuntaina 27.3. Piispan puku luovutettiin luostarille kirkon 10-vuotisjuhlissa 30.10.

Uudeksi myyntiartikkeliksi painatettiin silkkipainotyönä Jerusalemilainen jumalanäidin ikoni. Ikonin piirroksen laati ikonimaalari Petros Sasaki.

Vuoden lopussa jäseniä oli 733 ja ainaisjäseniä 142 sekä yhteisöjäseniä 8, yhteensä 883.

1984
Lintula-kirjan suunnittelu jatkui. Yhdistyksessä tehtiin sääntöuudistus, jonka yhdistysrekisteri hyväksyi 12.3. Lintula-tapahtumia järjestettiin Vaasassa, Lieksassa, Mikkelissä, Juvalla ja Turussa. Ikonimaalari Petros Sasaki suunnitteli käyttöön oman kirjepaperin.

Jäsenmäärä vuoden lopussa: vuosijäseniä 784, ainaisjäseniä 171 ja yhteisöjä 9, yhteensä 964.

Nunna paimentaa lampaita_1

Nunna paimentaa lampaita luostarin pakettipellossa 1970-luvun alussa. Taustalla näkyy luostarin uusi kirkko ja asuntola.
Kuva kirjasta ”Lintula, Pyhän Kolminaisuuden naisluostari”, Lintulan ystävät 1985.


1990-luku

1995
Luostarin 100-vuotisjuhlavuonna alkuperäisen Kivennavalla sijainneen luostarin kirkon jäljelle jääneeseen kivijalkaan kiinnitettiin muistolaatta yhdistyksen ja nykyisen luostarin toimesta.

1997
Yhdistys täytti 30 vuotta.
Yhdistys lahjoitti luostarille Mikro-Mikko Indiana-tietokoneen, kylmäkoneen kahvioon sekä matkamuistomyymälään kassakoneen, sekä lupasi hankkia uuden tulostimen.

1998
Igumenia Antonina nukkui kuolonuneen 14.2.1998. Yhdistys kustansi linja-auton Helsingistä Lintulaan 17.2. pidettyihin hautajaisiin. Matkaan saivat osallistua vapaasti kaikki, jotka halusivat saatella Igumenia Antoninan haudan lepoon.
Yhdistyksen perinteinen talkoopäivä luostarissa oli 13.6. Talkoisiin osallistui 30 jäsentä Kuopiosta ja Helsingin seudulta.
Luostarin kirkon saneerauksen hyväksi järjestettiin valtakunnallinen keräys.
26.7. Lintulan luostariin vihittiin uusi igumenia. Nunna Marina siunattiin igumeniaksi 26.7.1998.
Yhdistyksen jäsenmäärä: 974 yhteensä, joista yhteisöjä 42, ainaisjäseniä 258 ja vuosijäseniä 674.

1999
Luostari sai uuden pyhän rakennuksen. Pyhän marttyyri Paraskevan tsasouna sijoitettiin Koskijärven rantaan ja vihittiin käyttöön 26.7.


2000-luku

2001
Yhdistys lahjoitti luostarille varoja Antonina-talon maalaukseen.
Jatkettiin Vanhan kartanorakennuksen kunnostamiseen tarvittavien varojen hankintaa. Yhdistys suoritti varojen hankintaa kohteeseen myös rahastoilta ja säätiöiltä.
Talkoomatkalle 8.-10.6 osallistui 30 yhdistyksen jäsentä. Talkoolaiset tyhjensivät poltettavaksi tuomitun ladon, pesivät mattoja, pinosivat polttopuita ja istuttivat taimia kasvimaalle.
Joulukuussa Riihimäellä järjestettiin Lintula-tapahtuma, jossa Isä Viktor Porokara kertoi yhdistyksen toiminnasta. Joulukuussa olivat myös Helsingissä myyjäiset, joihin yhdistys osallistui myyntiartikkeleinaan mm. adressit ja ikonit.
Yhdistyksen jäsenmäärä: 781 jäsentä; vuosijäseniä 437, ainaisjäseniä 277 ja yhteisöjäseniä 67.

2007
10.6 oli yhdistyksen 40-vuotisjuhla luostarissa. Juhlaliturgian toimitti Arkkipiispa Leo.

2009
Talkoomatkalle osallistui 12.-14.6. 22 henkilöä. Yhdistys järjesti kaksi Lintula-tapahtumaa. Turussa oli iltatilaisuus 2.2. ja Helsingissä Uspenskin katedraalin kryptassa oli Lintula-tapahtuma kirkkokahvien yhteydessä ennen vuosikokousta 29.3.
Luostarin rannassa oleva pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasouna täytti 10 vuotta.
Yhdistys lahjoitti luostarille varoja uuden saunan hankintaan.
Luostarin vanhin, Äiti Varvara täytti joulukuussa 85 vuotta.
Yhdistyksen jäsenmäärä: 680 jäsentä; vuosijäseniä 339, ainaisjäseniä 297 ja yhteisöjäseniä 44.


2010-luku

2010
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Porvoossa 21.3. Ajatus yhdistyksen omista internet-sivuista sai kannatusta. Perinteinen yhdistyksen talkoomatka Lintulaan pidettiin 4.-6. kesäkuuta. Yhdistys päätti lahjoittaa 10.000€ luostarin keittiön kunnostamiseen.
Konstantinopolin Patriarkka Bartolomeos vieraili luostarissa.
Igumenia Marina vietti 80-vuotis-syntymäpäivää 2.12.2010.
Yhdistys piti myynti- ja tiedotuspöytää Karjalaliiton juhlilla Helsingissä kesäkuussa.
Valamon ja Lintulan luostarien ystävät Riihimäen solun 30- juhlia vietettiin 14.11.
Vuoden lopussa jäseniä yhdistyksellä oli 657, joista vuosijäseniä 320, ainaisjäseniä 294 ja yhteisöjäseniä 43.

2011
Luostarin kartanorakennusta lämmittävä maalämpökeskus valmistui.
27.3. yhdistyksen vuosikokous pidettiin Porvoossa.
Yhdistys piti myynti- ja tiedotuspöytää Karjalaliiton juhlilla Turussa 18. – 19. 6. Myyntiartikkeleita olivat mm. luostarin julkaisema kirjallisuus, käsityöt, tuohukset.


Lintulan Luostarin Ystävät ry:tä ovat luotsanneet:

Olavi Jokio 1967
Viki Hukkanen 1968
Martta Kerkkänen 1969 - 70
Viki Hukkanen 1971 - 77
Leo Makkonen 1978
Piispa Leo 1979
Metropoliitta Leo 1980 - 92
Rovasti Viktor Porokara 1993 -