Seurakunnanvaltuusto hyväksyi liittymissopimuksen 16.8.2021

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan, Lapin ortodoksisen seurakunnan ja Oulun ortodoksisen seurakunnan yhdistymistä on käsitelty yli 2 vuotta ja nyt on saavutettu yksi virstanpylväs.

Kirkollishallitus päätti seurakuntien yhdistämisestä 4.6.2020 ja sen jälkeen on neuvoteltu yhdistymissopimuksesta. Nyt syntynyt neuvottelutulos on ollut kaikkien edellä mainittujen seurakuntien valtuustojen käsittelyssä.

Kajaanin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto käsitteli 16.8.2021 illalla kokouksessaan Kajaanin, Lapin ja Oulun ortodoksisten seurakuntien yhdistymisestä neuvoteltua sopimusluonnosta.

Keskustelun jälkeen valtuustossa syntyi kaksi esitystä: yhdistyssopimus hyväksytään ja vastaesitys, että yhdistymissopimus hylätään. Seurakunnanvaltuusto äänesti.

Äänestystulos: 8 valtuutettua hyväksymisen puolesta ja 3 valtuutettua vastaan.

Näin ollen Kajaanin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto hyväksyi laaditun liittymissopimuksen luonnoksen.

Seurakuntien yhdistyminen tapahtui 1.1.2022

Valtuuston pöytäkirja 16.8.2021

yhdistymissopimus_luonnos_210421

kappeliseurakunnat_ohjesääntö210421

ohjesääntö_hallinto_toiminta_210421

 

Oikaisuvaatimusohje2020.pdf (ort.fi)