Tutkimus ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta – Osallistu haastatteluun

 

Tutkimus ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta – Osallistu haastatteluun

 

Teen väitöskirjatutkimusta ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta ja siitä, miten jumalanpalvelukseen osallistuvat ihmiset kokevat äänet jumalanpalveluksessa.

Kerään tutkimusaineistoa Kajaanin ortodoksisessa seurakunnassa marraskuussa 2021. Osallistun jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan, äänitän jumalanpalveluksia ja haastattelen jumalanpalveluksiin osallistuvia ihmisiä.

Etsin haastateltavia, jotka ovat osallistuneet ortodoksisiin jumalanpalveluksiin tai ovat kiinnostuneita osallistumaan jumalanpalvelukseen. Jos haluaisit osallistua haastatteluun, ota minuun yhteyttä. Voit osallistua tutkimukseen riippumatta siitä, oletko ortodoksisen kirkon jäsen, kuinka usein käyt jumalanpalveluksissa tai onko sinulla ollut jumalanpalveluksissa erityisiä tehtäviä.

Korkeasti pyhitetty Oulun metropoliitta Elia on antanut siunauksensa tutkimusaineiston keruulle hiippakunnan seurakunnissa. Tutkimuksen päätyttyä ääniteaineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon suomalaisen ortodoksisen aineettoman kulttuuriperinnön, jumalanpalveluselämän, tallentamiseksi. Toteutan ortodoksisen kirkkomusiikin alaan kuuluvan väitöskirjatyöni Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin!

 

Research on soundscapes in Orthodox worship – Take part in an interview

 

I will be collecting research material in the parish of Kajaani in November 2021, related to my doctoral research concerning sounds and the experiences of sounds in Orthodox worship. I hope to participate in and make recordings of divine services and interview people who have participated in them. I am looking to interview those who have attended Orthodox services or are interested in attending a service – this is open to Orthodox parishioners and non-Orthodox alike. If you are interested in taking part in an interview, please contact me. HE Elia, metropolitan of Oulu, has given his blessing for the collection of material in the diocese. I will be happy to answer any questions about the study!

 

Исследование звукового пространства в православном богослужении – Примите участие в опросе

 

Я – докторант и занимаюсь исследованием звукового пространства в православном богослужении и опыта участников. Собираю материал для исследования в приходе Каяани в течение ноября 2021 года. Участвую в богослужениях и записываю их, а также опрашиваю людей, участвующих в богослужении. Ищу людей, желающих принять участие в опросе и которые участвуют или хотели бы участвовать в православном богослужении. Если Вы заинтересованы принять участие в опросе, пожалуйста, свяжитесь со мной. Цель исследования – получение данных о том, из чего складывается звуковое пространство в богослужении и каким образом участвующие в богослужении люди воспринимают его. Высокопреосвященный Илия, митрополит Оулуский, дал благословение на сбор информации для исследования в епархии. С удовольствием отвечу на вопросы, касающиеся исследования!

 

TM, FM Tuuli Lukkala

väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

puh. 040 258 8933

sähköposti: tuuli.lukkala@uef.fi