Suvenniemi myyty

Seurakunta on myynyt entisen Suveniemen leirikeskuksen alueen sijaitsevaa kaksi tilaa.

Kirkollishallitus:

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen
29.10.2021 37§ vahvistaminen.

Kajaanin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.10.2021 tehnyt yksimielisen
päätöksen hyväksyä seurakunnanneuvoston esityksen seurakunnan omistaman Suvenniemen
leirikeskuksen myymisestä, kiinteistötunnukset Leirikallio 205-404-1-16 ja 205-404-1-33 Elina ja Mikko
Ravaskalle 135.000 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ja sen muutoksesta ilmenevin
ehdoin.

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 98 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava
kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee
kiinteän omaisuuden myymistä tai kirkollisiin toimituksiin liittyvän irtaimen tavaran luovuttamista.

Esitys: Kirkollishallitus vahvistaa Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen
29.10.2021 § 37 Leirikallio 205-404-1-16 ja 205-404-1-33 tilojen myynnistä.

Perustelut: Kaupan kohde on ollut kiinteistönvälittäjällä julkisessa myynnissä. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi, eikä se ole muuten lainvastainen, eikä
myöskään epätarkoituksenmukainen, ja sen vuoksi kirkollishallitus vahvistaa päätöksen.

Päätös: Esityksen mukaan.