Hallinto

Tilinpäätökset

Kirkkojärjestyksen 114§ mukaan seurakunnanneuvoston on laadittava seurakunnanvaltuustolle tilinpäätös seurakunnan talouden hoidosta kunkin kalenterivuoden päätyttyä viimeistään maaliskuun 31 päivänä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättää seurakunnanvaltuusto.

(Tämän sivuston linkki avautuu uudessa välilehdessä.)

Tilinpäätös 31.12.2021

Vuosikertomus 1.1. – 31.12.2021