Hallinto

Kiinteistölautakunta

Kirkkojärjestyksen 99§ mukaan kiinteistölautakunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteän ja siihen verrattavan omaisuuden hoito ja kunnossapito. Kiinteistölautakunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Kirkkoherrana osallistun lautakunnan kokouksiin mutta en ole sen varsinainen jäsen. Kiinteistölautakunnassa tehtäväni on toimia sen koolle kutsujana, esittelijänä ja asioiden valmistelijana. Lautakunnan tehtäviin kuuluu kiinteistöjen kunnossapito, metsien ja hautausmaiden hoito sekä investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan kiinteistölautakunnan jäsenet kaudelle 2021 – 2023 ovat:

Merja Kuukkanen, pj.
Pertti Jeskanen, vpj.
Tuomas Järvelin, kirkkoherra
Minna Hurri
Veli Jeskanen
Rauno Lasanen
Hannu Jehkonen
Tarja Pukkala