Kirkkoon liittyminen

Seurakunnassa järjestetään katekumeeniopetusta kirkkoon liittyville. Tästä voit tutustua kauden 2022-2023 opetusohjelmaan. Kurssilta kirkkoon liittyvät voidellaan kirkon jäseniksi pääsiäisen, kirkkovuoden suurimman juhlan alla.

Katekumeenikurssin 2022–2023 aikataulu osallistujille

Kurssin aikana osallistumme yhdessä ensin jumalanpalvelukseen Pyhän Nikolaoksen kirkossa klo 17.00 alkaen ja tämän jälkeen jatkamme kirkossa katekumeeniopetuksen merkeissä. Tapaamiset pyritään lopettamaan viimeistään klo 19.00 aikoihin.

Huom. poikkeukset!

Ke 14.9. Kurssin aloitus Yleistä tutustumista: vetäjät ja osallistujat esittäytyvät.

Ke 28.9. Kirkkokäyttäytymisen ABC: Ortodoksinen kirkko tilana ja rakennuksena Perehdymme kirkkotilaan ja ortodoksiseen tapakulttuuriin jumalanpalveluksissa ja niiden ulkopuolella.

Ke 12.10. Kaste ja mirhalla voitelu Perehdymme kasteen ja mirhalla voitelun sakramentteihin sekä ortodoksisen kirkon jäsenyyteen.

La 29.10. klo 12–16.00 Retki ortodoksiselle seminaarille ja hautausmaan tsasounalle Aloitamme seminaarin kirkossa klo 12.00 ja perehdymme ikoneihin ja Kolminaisuusoppiin. Hautausmaalla käymme läpi ortodoksista käsitystä kuolemasta ja millainen on ortodoksinen hautauspalvelus. Aikataulun salliessa toimitamme lyhyehkön vainajien muistelupalveluksen. Lopetus viimeistään klo 16.00.

Ke 16.11. Kirkkovuosi ja jumalanpalvelukset Mikä on vigilia, ehtoopalvelus tai liturgia? Tutustumme myös paaston ja juhlan aikoihin.

Su 27.11. klo 10–13.00 Ehtoollinen ja sairaanvoitelu Osallistumme seurakunnan liturgiaan klo 10.00 alkaen. Tämän jälkeen on lyhyt opetustuokio ehtoollisesta ja sairaanvoitelusta. Lopettelemme klo 13 aikoihin.

Ke 7.12. Avioliitto, pappeus Millainen on ortodoksisen kirkon näkemys avioliitosta? Entä pappeudesta?

Ke 11.1. Ihmiskuva ja katumus Syntiinlankeemuksen alainen ihminen. Käymme läpi pelastukseen ja katumukseen liittyviä näkökulmia.

Ke 25.1. Kirkon historia Lyhyt selonteko siitä, mistä ortodoksinen kirkko on tullut Suomeen ja miten sen historiaan liittyy Bysantti, Venäjä, roomalaiskatolilaisuus ja luterilaisuus.

Ke 8.2. Kirkkolaulun teologia ja kirkkoperinne Tutustumme ortodoksiseen kirkkolauluun ja sen opillisiin ulottuvuuksiin. Opimme tavallisimmat yhdessä laulettavat kirkkoveisut.

La 11.2. Opetusliturgia klo 9.00–11.30 Nikolaoksen kirkossa Mikä on proskomidi? Entä mitä tarkoittaa opetettavien tai uskovaisten liturgia? Perehdymme liturgian opillisiin ja käytännöllisiin merkityksiin. Lopetus viimeistään klo 11.30.

Ke 1.3. Klo 17.00. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia (ei opetusta) Tällä kerralla ei ole opetusta, vaan tarkoituksena on lukea jaettu ennakkomateriaali ja osallistua ennen pyhitettyjen lahjain liturgiaan.

Torstai 23.3. Taivaallinen esirukoilija ja kirkkoon liittämisen yksityiskohdat Aloitamme klo 17.00. kokoushuoneella. Jokaiselle katekumeenille selvitetään heidän taivaallinen esirukoilijansa ja käydään kirkkoon liittämisen yksityiskohtia.

Lauantai 1.4. klo 9.00–11.00 Lasaruksen lauantai ja kirkkoon liittäminen Mahdollisuus liittyä ortodoksisen kirkon jäseneksi. Ortodoksisen kummin (tai kummien) täytyy olla liturgiassa mukana.

Ke 26.4. Kahvit ja palaute Mitä tehtiin oikein ja minkä olisi voinut tehdä paremmin? Käydään läpi kysymyksiä ja palautetta.