Valtuustoehdokkaiden esittelyt 2020

 

2 Hannele Eskelinen, Sonkajärvi

Uuden seurakunnan ensiaskeleet vuoden 2021 alussa perustuvat luottamuksen ja yhteistyön varaan. Näihin arvoihin luottaen on hyvä aloittaa tulevaisuuden rakentaminen ja siinä työssä haluan olla omalta osaltani mukana. Uskon vahvasti, että edellä mainittujen arvojen pohjalta toteutuu myös eri alueiden tasavertainen kohtelu. Haluan olla sillanrakentaja.

Tahdon omalta osaltani tukea seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia seurakunnan tehtävien toteutuksessa siten, että osallistun itse voimavarojeni mukaan seurakunnan arjen elämään. Olen läsnä.

Erityisesti haluaisin kirkastaa uudessakin seurakunnassa monikulttuurisen työn mahdollisuuksia.

3 Jarmo Muiniekka, Kiuruvesi

Koulutukseni on yhteiskuntatieteen maisteri (YM) ja opinahjojani olivat Honkarannan kansakoulu, Kiuruveden yhteiskoulu ja lukio. Yliopistotutkinto on Jyväskylän yliopistosta vuodelta 1982.

Yhdistetyn seurakunnan valtuustossa teen yhteistyössä muiden alueen valtuutettujen kanssa kaikkeni sen eteen, että laajan seurakunnan osana pohjoinen alue tulee kohdelluksi tasapuolisesti ison seurakunnan osana ja että meillä alueellamme on riittävät taloudelliset ja henkiset resurssit seurakunnan toiminnalle, kirkollisille toimituksille ja jumalanpalveluksille pohjoisen alueen kuntien pyhätöissä.  Teen työtä sen eteen, että hengellinen työ, diakoniatyö ja vapaaehtoistyö jatkuvat alueellamme ja että meillä on pappi ja kanttori keskuudessamme.  Uskon että kokemuksestani julkisen sektorin taloudesta ja hallinnosta on hyötyä myös seurakuntamme toiminnoissa

4 Aimo Sidoroff, Iisalmi

Vaikka olenkin Iisalmen ortodoksisen seurakunnan ehdokkaana, katson, että valtuutetun tulee ajatella ensisijaisesti koko seurakunnan etua. Kuppikunta-ajattelu ei ole agendalla. Pidän tärkeänä, että hengellisen työn mahdollisuus turvataan koko uuden, laajentuneen seurakunnan alueella.

”Kurjimmassakin rehellisyydessä on aina jotakin jumalallista.” (Ilmari Kianto)

5 Kristiina Koponen, Alapitkä

Olen Kristiina Koponen, 49v, Alapitkältä. Ensi vuonna seurakuntamme laajenee ja toivon sen tuovan hyvää meille kaikille. Muutoksen aikana korostuu kommunikoinnin ja avoimuuden merkitys. Olen mielestäni hyvä kuuntelemaan, miettimään ratkaisuja ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Keskustelun kautta nousevat erilaiset mielipiteet ja toiveet esille. Kaikkia seurakuntalaisia tulisi rohkaista ja kannustaa osallistumaan oman seurakunnan toimintaan. Suurperheen äitinä lasten ja nuorten asiat ovat sydäntäni lähellä. Tasapuolisuus ja eri näkökulmien kunnioitus ovat tärkeitä.

6 Mika Pulkkinen, Iisalmi

 

7 Anita Petsalo- Kauppinen, Iisalmi

Olen läpi elämäni ollut mukana seurakuntatyössä. 2000 – 2005 asuin Kuopiossa. Toimin silloin diakoniatoimikunnassa ja olin Katedraalikuoron puheenjohtaja.

Vuosina 2015 – 2018 olin Iisalmen pääkirkon isännöitsijä ja srk:n neuvoston jäsen. Nyt 2020 olen valtuustossa. 2016 alkaen olen ollut kiinteistölautakunnan jäsen, joten tunnen seurakuntamme pyhäköt.

Korostan hengellisen työn ja jumalanpalveluksien merkitystä. Toivon lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten aktiivisempaa mukaantuloa seurakunnan elämään. Arvostan diakoniatyön merkitystä srk:ssa. Iloitsen nähdessäni, kuinka maahanmuuttajat, esim. venäläiset, ovat ottaneet paikkansa kirkon piirissä.


8 Juhani Repo
, Iisalmi

Uutta, mutta kokemuksellista ajatusta seurakuntien elämään.
Seurakuntien tasapuolinen kohtelu keskuspaikan ja uusien liittyvien alueiden kesken.

9 Irina Trifonova, Pyhäjärvi

Haluan osallistua seurakuntamme uudistamiseen. Maahanmuuttajat tulisivat kirkkoon seurakunnan jäseniksi ja osallistumaan kirkon ja seurakunnan elämään. Kaikkien ikäryhmien huomioiminen seurakunnassa. Että olisimme kaikki seurakunnan aktiivisia jäseniä ja arvostaisimme ja
noudattaisimme kirkkomme arvoja, sääntöjä ja toimintatapoja. Jokainen jäsen seurakunnassamme on kullan kallis!

10 Erkki Shemeikka, Sonkajärvi, Aittokoski

Olen ollut valtuustoedustajana kolme-neljä kautta ja siitä on kehittynyt kuva missä mennään Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa.

Uuden laajentuneen seurakunnan edustajana olen viemässä seurakuntalaisten asioita eteenpäin ja saada pohjoinen alue tasavertaiseksi muuhun alueeseen nähden.


11 Jarmo Pylkkönen, Nivala

Tarkoituksenani on toimia ensisijaisesti koko seurakunnan pohjoisen osan edustajana, sekä koko seurakunnan toiminnan kehittämisessä. Valtuutettuna toimisin oman alueemme seurakuntalaisten linkkinä seurakunnan hallintoon ja toisinpäin.
Haluan olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä aktiivista seurakuntatoimintaa ja yhteisöllisyyttä kaikissa seurakunnan pyhäköissä ja niiden yhteisöissä. Esimerkiksi Karvoskylän kirkon aktiivit ovat jo pitkään osallistuneet yhteistyöhön naapuripyhäkköjen kanssa yli seurakunta- ja hiippakuntarajojen. Olemme jakaneet talkooapua muiden lähiseudun ortodoksisten pyhäkköjen kesken (rakennus-, siivous- ym talkoita). Tätä työtä haluan olla ylläpitämässä jatkossakin
ja kannustamassa myös muita seurakunnan alueita samanlaiseen toimintaan. Yhdessä olemme enemmän.
Muita minulle tärkeitä asioita ovat ortodoksisen perinteen ja kulttuurin säilyttäminen ja esille tuominen eri kanavien kautta. (esim. panihidat Nivalan eri hautausmailla, ristisaatot ym.), monikulttuurisuuden ylläpitäminen ja huomioiminen oman seurakunnan toiminnassa sekä paikallisen pitkäaikaisen ekumeenisen yhteistyön vaaliminen Nivalassa ja lähiympäristössä.