Kuulutus

Äänioikeutettujen luettelo

Ehdotus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä Iisalmen kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ke 9-12, muina aikoina sopimuksen mukaan), Savonkatu 22 L 1, 74100 Iisalmi , 16. – 22.9.2020 välisen ajan. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Iisalmen kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 24.9.2020 klo 12 mennessä.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

ma kirkkoherra Iivo Suvanto