Seurakunnanvaltuustovaalin tulokset

Vaalilautakunta on vahvistanut 10.11.2019 päättyneessä kokouksessaan Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustovaalin tulokset. Äänestysoikeuttaan käytti 126 seurakuntalaista. Äänestysprosentti oli 10,46 %. Seurakunnnanvaltuustoon kaudelle 2020-2023 valittiin 9 jäsentä, I  vaalialueelta kuusi (6) ja II vaalialueelta kolme (3).

I  VAALIALUE

Valituiksi tulivat:

Nimi, äänet

Kauko Salonen  47
Anita Petsalo-Kauppinen  38
Erkki Shemeikka  37
Hannele Eskelinen  34
Svetlana Kononova  33
Mirja Köttö  32

 

Seuraavaksi eniten ääniä saivat:

Nimi, äänet

Kyllikki Roth-Vilokkinen  30
Kristiina Koponen 28

 

II VAALIALUE

Valituiksi tulivat:

Nimi, äänet

Jarmo Pylkkönen  29
Irina Trifonova  24
Jarmo Muiniekka  22

 

Seuraavaksi eniten ääniä saivat:

Nimi, äänet

Jaakko Luhtasela  16
Heli Oksanen  10

Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja asetetaan nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 11.11.2019 – 10.12.2019 väliseksi ajaksi. Seurakunnan vaalia koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkollishallitukselle 14 päivän määräajassa.