Matteuksen 8. viikon tiistai

Matt. 16:6–12
LXVI

Herra sanoi opetuslapsilleen: 6 "Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." 7 Mutta he vain puhelivat keskenään: "Meiltä unohtui leipä." 8 Jeesus huomasi sen ja sanoi heille: "Te vähäuskoiset! Te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää. 9 Ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä viittä leipää, joista riitti viidelletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te vielä keräsitte? 10 Entä ne seitsemän leipää, joista riitti neljälletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? 11 Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." 12 Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta.