Matteuksen 12. viikon keskiviikko

Mark. 1:23–28
IV

Siihen aikaan 23 Kapernaumin synagogassa oli mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 24 "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" 25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!" 26 Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 27 Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." 28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.