1. Kor. 16:13–24

1. Kor. 16:13–24

13 Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. 14 Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 15 Minulla on teille pyyntö, veljet. Niin kuin tiedätte, Stefanas ja hänen perheväkensä ovat ensi hedelmä työstämme Akhaiassa, ja he ovat antautuneet palvelemaan pyhiä. 16 Olkaa te puolestanne kuuliaisia heille ja kaikille, jotka työskentelevät ja näkevät vaivaa yhdessä heidän kanssaan. 17 Olen iloinen siitä, että Stefanas, Fortunatus ja Akaikos ovat tulleet tänne. He korvaavat minulle sen, että joudun olemaan erossa teistä. 18 He ovat virkistäneet minua niin kuin teitäkin. Antakaa tunnustus tällaisille miehille! 19 Aasian maakunnan seurakunnat lähettävät teille terveisensä. Myös Aquila ja Prisca ja heidän kodissaan kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herran nimeen. 20 Terveisiä kaikilta veljiltä. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. 21 Minä, Paavali, kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. 22 Jos joku ei rakasta Herraa, hän olkoon kirottu. Maranata! Herramme, tule! 23 Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. 24 Rakkaat terveiseni teille kaikille, te Kristuksen Jeesuksen omat.