Yhteystiedot

Suomen ortodoksinen kirkko

Ortodoksisen kirkon palvelukeskus
Karjalankatu 1
70110 Kuopio

Kirkollishallitus

sähköposti: kirkollishallitusatort.fi
fax 0206 100 211

Henkilöstö- ja lakipalvelut

Sirpa Koriala
Palvelukeskuksen johtaja
puh. 050 566 0809
sirpa.korialaatort.fi

Jari Rantala
Palvelukeskuksen lakimies
puh. 0400 316 910
jari.rantalaatort.fi

Annaleea Kemppainen
Hallinnon assistentti
puh. 020 610 0210
annaleea.kemppainenatort.fi

Viestintä- ja julkaisupalvelut

sähköposti: infoatort.fi

Kirkon viestintä

Maria Hattunen
Vastaava tiedottaja
puh. 040 481 9240
maria.hattunenatort.fi

Vladimir Sokratilin
Venäjänkielinen tiedottaja
Puh. 040 352 5653
vladimir.sokratilinatort.fi

Juha Kolari
IT-asiantuntija (etätuki)
puh. 050 384 6611
juha.kolariatort.fi

Juhana Siren
IT-asiantuntija (verkkosivut)
puh. 040 594 3495

Tekniset tukipyynnöt: tukiatort.fi

Julkaisupalvelut

sähköposti: okjatort.fi

Piispa Arseni (opintovapaalla kesäkuun 2017 loppuun)
puh. 050 311 0349
piispa.arseniatort.fi

Talouspalvelut

sähköposti: taloustoimistoatort.fi
fax 020 610 0201

Henna Mynttinen
Talouspäällikkö
puh. 040 865 2118
henna.mynttinenatort.fi

Riitta Nikkilä
Taloussihteeri
puh. 0400 779 623
riitta.nikkilaatort.fi

Eija Tiilikainen
Taloussihteeri
puh. 040 481 9239
eija.tiilikainenatort.fi

Leena Ursinius
Taloussihteeri
puh. 040 779 9716
leena.ursiniusatort.fi

Paula Piispanen
Taloussihteeri
puh. 040 179 2307
paula.piispanenatort.fi

Sari Korhonen
Taloussihteeri
puh. 040 179 2344
sari.korhonenatort.fi

Helena Lippo
Taloussihteeri
puh. 040 865 0634
helena.lippoatort.fi

Riitta Pettersson
Taloussihteeri
puh. 040 8650985
riitta.petterssonatort.fi

Kirkon kiinteistötoimi

Matti Rouvinen
Kiinteistöpäällikkö
puh. 040 190 2082
matti.rouvinenatort.fi

Kasvatus- ja koulutusasiat

sähköposti: kirkkopalvelutatort.fi
puh. 020 610 0297
faksi 020 610 0211

Sirpa Okulov
Kirkkopalvelujen koordinaattori
puh. 0500 94 6601
sirpa.okulovatort.fi