Avoimia työpaikkoja

20.3 - 31.3

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan haetaan teknistä isännöitsijää.

Seurakunnassa on 13 pyhäkköä eri puolilla Uuttamaata. Seurakunnan pääkirkkona toimii Uspenskin katedraali, joka on myös Helsingin ortodoksisen hiippakunnan pääkirkko. Lisäksi seurakunnalla on kaksi liike-/toimisto-/asuinkiinteistöä, ortodoksinen hautausmaa Hietaniemessä sekä leirikeskus Lopella.

Teknisen isännöitsijän tehtäviin kuuluu kiinteistöjen huoltojen ja siivouksien toteutumisen valvominen, pienimuotoisten korjauksien käynnistäminen ja valvominen, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokralaisten palveleminen teknisissä asioissa, asuinhuoneistojen vuokraukseen liittyvä tukitoiminta ja vuokravalvonta, kirkkojen ja muiden seurakunnan kiinteistöjen avainhallinta, turvajärjestelmien (kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja rikosilmoitusjärjestelmät) ylläpito ja hallinta, kiinteistövalvontajärjestelmien hallinta, kilpailutusten teko omalta osa-alueeltaan sekä kiinteistöpäällikön avustaminen.

Hakijalta edellytetään talo- ja rakennustekniikan ammattikorkeakoulu- tai erikoisammattitutkintoa tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kokemusta, usean vuoden kokemusta asuin-, liike- ja toimistokiinteistöjen ja niiden tekniikan hoidosta, talotekniikan hyvää tuntemusta ja -kokemusta, hyvää suomen suullista ja kirjallista taitoa, Word-, Excel- ja Powerpoint -ohjelmien hallintaa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakijalle on eduksi työkokemus julkisoikeudellisessa yhteisössä ja hankintalain tuntemus, energiatehokkuuden ja ekologisuuden ymmärtäminen sekä kokemus kirkkokiinteistöistä. Työssä on etua hyvästä englannin kielen taidosta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja halua toimia sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa. Työ vaatii oman auton käyttöä ja tarvittaessa mahdollisuutta työskennellä iltaisin. Isännöitsijä toimii seurakunnan kiinteistötoimessa kiinteistöpäällikön alaisena ja sijaisena lomien aikana. Kiinteistötoimessa on kiinteistöpäällikön lisäksi talonmies.

Toimi on toistaiseksi voimassaoleva ja tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmän III mukainen.

Hakemus tehtävään on toimitettava viimeistään 31.3.2016 klo 16.00 osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Haastatteluun voidaan pyytää jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa kiinteistöpäällikkö Leena Mätäsniemi 21.3.2017 puhelimitse 040 353 8325 tai leena.matasniemi@ort.fi.

Kuva: Laura Karlin

Helsingin ortodoksinen seurakunta

20.3.2017

 

21.3 - 4.4

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on tehty projektiluontoisesti vapaaehtoistoiminnan mallinnus. Tämän hyväksytyn toimintalinjauksen pohjalta palkataan nyt toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vapaaehtoistoiminnan ammattilainen.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan sekä seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten ohjauksesta ja johtamisesta.

Työtehtävään kuuluu seurakunnan vapaaehtoistoiminnan yleinen koordinointi, kehittäminen ja arviointi koko seurakunnan alueella ja kaikilla sen eri palvelulinjoilla.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa vapaaehtoisten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, toiminnan eri prosesseihin liittyvistä toiminnoista sekä eri ryhmille annettavista koulutuksista. Koordinaattori toimii aktiivisesti eri verkostoissa ja pitää yhteyttä vapaaehtoistoimintaa tukeviin yhteistyökumppaneihin.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla on taloudellinen suunnittelu- ja seurantavastuu oman sektorinsa toiminnasta. Hakijan eduksi katsotaan myös kokemus HR-toiminnoista sekä tarvittaessa mahdollisuus tukea johdon HR-toimintoja.

Itsenäisesti hoidettavan työn edellytyksenä on aktiivinen ja itseohjautuva työote sekä vastuullisuus. Koordinaattorin työ sisältää paljon yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja edellyttää hyviä kommunikointi-ja vuorovaikutustaitoja sekä viestinnän hallintaa. Eduksi katsotaan kirkon elämän ja toiminnan tuntemus. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toimii kirkkoherran alaisuudessa ja toiminta-alueena on koko seurakunta.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu tällä hetkellä työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3 (alkaen 2332,64e).

Tehtävä täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi tulee merkitä ”Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori”. Hakemusten on oltava perillä tiistaina 4.4. klo 14 mennessä.

Lisätietoja antaa seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi, p 040 5016190 ja hallintopäällikkö Kristiina Mendes, kristiina.mendes@ort.fi, p. 09 85 646 175.

Helsingin ortodoksinen seurakunta/vapaaehtoistoiminta

21.3.2017