Oman uskonnon opetus

Kirkko kannustaa nuoria jäseniään osallistumaan oman uskonnon opetukseen.

Oman uskonnon opetus

Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos koulussa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. Sillä pyritään tarjoamaan tietojen, taitojen ja kokemisen kautta aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

Kirkko kannustaa perheitä huolehtimaan siitä, että lapset osallistuvat koulussa ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Uskonnonopetuksen käytännön järjestelyt ovat kuitenkin usein haastavia sekä kouluille että uskonnonopettajille. Motivaatiota oman uskonnon opetukseen osallistumiseen saattaa murentaa esimerkiksi se, että ortodoksisen uskonnon tunnit sijoittuvat koulupäivien viimeisiksi tunneiksi ja opetus saatetaan järjestää toisen koulun tiloissa. Jokainen perhe ratkaisee itse, osallistuuko lapsi oman uskonnon opetukseen vai ei.

Vuosiluokilla 1–5 käsitellään esimerkiksi pyhyyden ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa perehdytään kirkon liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja ortodoksiseen kirkkovuoteen. Esille nousevat myös uskonopin peruskysymykset, oman seurakunnan toiminta ja eettiset kysymykset. 

Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Lukion opetussuunnitelmaan kuuluu viisi ortodoksisen uskonnon kurssia, joista on suoritettava vähintään kaksi.