Kristuksen kirkastumisen tšasouna, Tuupovaaran Saarivaara