Piispalliset jumalanpalvelukset

Rovaniemi

27.5. Vigilia
28.5. Liturgia