Avoimia työpaikkoja

15.2 - 8.3

Kirkon palvelukeskuksessa on avoinna venäjänkielisen tiedottajan osa-aikainen (50%) tehtävä ajalle 1.4.2017–31.12.2018.

Venäjänkielinen tiedottaja vastaa kirkon venäjänkielisen viestinnän kehittämisestä osana kirkon viestintätiimiä. Hän vastaa mm. kirkon venäjänkielisen www-sivuston sisällöntuotannosta, venäjänkielisten sosiaalisen median kanavien sisällöstä ja kirkon venäjänkielisestä asiakasneuvonnasta. Työhön kuuluu myös käännöstehtäviä (suomi-venäjä) ja suomenkielisen viestinnän rutiinitehtäviä. Lisäksi hän palvelee seurakuntia venäjänkieliseen viestintään liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaista venäjän ja suomen kielen hallintaa, laajaa Suomen ortodoksisen kirkon ja ortodoksisen terminologian tuntemusta, kykyä sujuvaan kirjalliseen ilmaisuun sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kokemus viestintä- tai opetusalan työtehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmän IV mukaisesti.

Palvelukeskuksen johtajalle osoitetut suomenkieliset hakemukset on toimitettava perille 8.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi.

Lisätietoja: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen, maria.hattunen@ort.fi tai p. 040 481 9240.

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

15.2.2017

 

 

 

 

 

 

24.2 - 10.3

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi päätoimisen tiedottajan sijaisuuden 8.5.2017 alkaen. Sijaisuus jatkuu ainakin vuoden 2018 elokuulle saakka. Kyseessä on äitiysvapaasijaisuus.

Tiedottaja vastaa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuudesta. Tehtävään sisältyvät viestinnän strategiset linjaukset, viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto. Tiedottaja vastaa mediasuhteista, myönteisen julkisuuskuvan rakentamisesta, toimii internet- ja intranetsivuston päätoimittajana sekä vastaa sosiaalisen median kanavista. Tiedottajan esimiehenä toimii Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, joka myös johtaa seurakunnan viestintää.

Hakijalta edellytetään viestinnän alan korkeakoulututkintoa, muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tiedottamisen monipuolista ammattitaitoa sekä aiempaa työkokemusta alalta. Häneltä odotetaan vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä kommunikoida suomen kielen lisäksi myös englannin ja ruotsin kielillä. Tehtävien hoitamisen kannalta venäjän kielen taito on huomattava etu.

Tiedottajan työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää vankkaa ortodoksisen kirkon ja seurakunnan tuntemusta sekä teologista tietämystä. Tiedottajan sijaisen tulee olla ortodoksisen seurakunnan jäsen.

Työsuhteen ehdot ovat Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaiset. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään 4 (tehtäväkohtainen palkanosa alkaen 2840,61 euroa, minkä lisäksi maksetaan suoritusperusteista palkanosaa sekä mahdollista henkilökohtaista lisää ja mahdollista kokemuslisää).

Seurakunnanneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan perjantaihin 10.3. klo 16 mennessä osoitteeseen: hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi laitetaan ”Tiedottajan sijainen".

Lisätietoja sijaisuudesta antaa tiedottaja Vlada Wahlstén, p. 09 85 646 110, vlada.wahlsten@ort.fi ja seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, p. 09 85 646 103.

Helsingin ortodoksinen seurakunta

24.2.2017

24.2 - 10.3

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on avoinna seurakunnan toisen papin työsopimussuhteisen toimen sijaisuus.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tämän lisäksi hakijan venäjänkielen taito katsotaan eduksi. 

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu ortodoksisen kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään IV.

Toisen papin toimen sijaisuus täytetään 1.4.2017 alkaen ja sijaisuus kestää 31.7.2018 saakka.

Hakemukset on osoitettava ja toimitettava Karjalan hiippakunnan piispalle (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio) viimeistään 10.3.2017.

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

24.2.2017

 
24.2 - 17.3

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on avoinna vahtimestarin toimi. Toimessa noudetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu vaativuusryhmään I. Kirkollisten tehtävien vuoksi ortodoksisen kirkon jäsenyys katsotaan hakijan eduksi.

Vahtimestarin tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen sekä kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueiden siisteydestä ja kunnossapidosta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluvat mm. alttariapulaisen (ponomarin) tehtävät ja kirkon kellojen soitto.

Vahtimestari toimii asiakas- ja huoltopalvelutehtävissä seurakunnan kiinteistöissä. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan myös kirkollisten toimitusten sekä sakraalitilojen hoidon tuntemusta. Jos tätä ei ennestään ole, valitun tulee osallistua työnantajan osoittamaan koulutukseen. Työhön sisältyy viikonloppu- ja iltatyötä. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Vahtimestari työskentelee yhteistyössä seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden sekä pyhäkköjen isännöitsijöiden kanssa. Tehtävässä kohdataan ja palvellaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Haemme henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja joka on yhteistyökykyinen, palvelualtis ja oma-aloitteinen.

Valintaa suoritettaessa hakijan kokonaisarvioinnissa merkitystä voidaan antaa kiinteistönhoidon tai muulle soveltuvalle koulutukselle tai tutkinnolle tai työkokemukselle toimeen liittyvässä tehtävässä. Tehtävää täytettäessä noudetaan 4 kk koeaikaa. 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kirjallisesti Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan 17.3. klo 12.00 mennessä. Tehtävä otetaan vastaan 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan. 

Hakemus osoitetaan Kuopion ortodoksisen seurakunnan neuvostolle joko postitse osoitteella Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio tai sähköpostitse osoitteella kuopio@ort.fi.

Lisätietoja: vahtimestari Eero Hyvärinen eero.hyvarinen@ort.fi puh. 0400 625 760 tai kirkkoherra Timo Honkaselkä timo.honkaselka@ort.fi, puh 050 0574443.

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

24.2.2017