Avoimia työpaikkoja

3.1 - 31.1

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee hautausmaalleen seitsemää kausityöntekijää. Kausityöntekijät palkataan 5 viikosta 5,5 kuukauteen kestäviin työsuhteisiin seuraavasti:

10.4.2017 – 29.9.2017 (3 kausityöntekijää)

2.5.2017 – 11.8.2017  (1 kausityöntekijä)

2.5.2017 – 31.8.2017 (1 kausityöntekijä)

5.6.2017 – 11.8.2017 (2 kausityöntekijää)

Kausityöntekijöiden tehtäviin kuuluu seurakunnan hautausmaan ja piha-alueiden sekä seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoito- ja kunnossapitotyötä, muun muassa kitkemistä, haravointia, istutusta ja nurmikon leikkaamista.

Hakijalta edellytetään vähintään tyydyttävää suomenkielen taitoa sekä 16 vuoden ikää. Eduiksi katsotaan ortodoksisen perinteen tunteminen ja viheralan työkokemus tai koulutus. Hakijalta odotetaan reipasta ja positiivista asennetta, ahkeruutta ja täsmällisyyttä sekä kykyä fyysiseen ulkotyöhön.

Seurakunta tarjoaa hyvän työympäristön sekä monipuoliset tehtävät Lapinlahden ortodoksisella hautausmaalla (Lapinlahdentie 2, Helsinki).

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Rekrytointi aloitetaan hakuajan kuluessa.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo tulee lähettää osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa hautausmaan esimies, vastaava vahtimestari Johannes Porokara (040 7272 847). Puhelimitse yhteydenotot 20.1. klo 12-15, 26.1. klo 12-15 tai 27.1. klo 12-15.

Hakuaika päättyy 31.1.2017 klo 16.00. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 3.4.2017 mennessä.

Helsingin ortodoksinen seurakunta

3.1.2017

23.1 - 13.2

Karjalan hiippakunnassa on julistettu haettavaksi Saimaan seurakunnan toisen papin työsopimussuhteinen toimi ja toisen kanttorin osa-aikainen (50%) työsopimussuhteinen toimi.

Saimaan seurakunnan toisen papin työsopimussuhteinen toimi

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus, on osoitettava ja toimitettava Karjalan hiippakunnan piispalle sähköpostilla (karjalan.hiippakunta@ort.fi) tai postitse (Arkkipiispa Leo, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio) viimeistään 13.2.2017.

Toimi täytetään 1.3.2017 alkaen. Seurakunnan toisen papin sijoituspaikkana on tällä hetkellä Mikkeli.

Lisätietoja: kirkkoherra Bogdan Grosu, puh. 0206100349, bogdan.grosu@ort.fi

Toisen kanttorin osa-aikainen (50%) työsopimussuhteinen toimi

Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin tehtävässä olevalla tulee olla ortodoksisen kirkkomusiikin ylempi korkeakoulututkinto, muu soveltuva musiikin ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä piispainkokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla, ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettu kanttorin tutkinto tai Joensuun yliopistossa suoritettu ortodoksisen kanttorin tutkinto (133 §).

Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevan kanttorin yleiset velvollisuudet on määritelty laissa (109 §). Kanttorin esimies on seurakunnan kirkkoherra (61 §).

Hakemukset tulee osoittaa Karjalan hiippakuntaan arkkipiispa Leolle (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, karjalan.hiippakunta@ort.fi) 13.2.2017 mennessä.

Kanttorin toimi tulee ottaa vastaan 1.4.2017. Seurakunnan toisen kanttorin sijoituspaikkana on tällä hetkellä Mikkeli. 

Lisätietoja: kirkkoherra Bogdan Grosu, puh. 0206100349, bogdan.grosu@ort.fi

23.1.2017

9.1 - 25.1

Nurmeksen ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana kanttorin toimen sijaisuus 1.7.-31.12.2017 väliselle ajalle.

Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin tehtävässä olevalla tulee olla ortodoksisen kirkkomusiikin ylempi korkeakoulututkinto, muu soveltuva musiikin ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä piispainkokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla, ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettu kanttorin tutkinto tai Joensuun yliopistossa suoritettu ortodoksisen kanttorin tutkinto (133 §).

Palkkauksessa toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevan kanttorin yleiset velvollisuudet on määritelty laissa (109 §). Kanttorin esimies on seurakunnan kirkkoherra (61 §).

Hakemukset tulee osoittaa Karjalan hiippakuntaan arkkipiispa Leolle (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, karjalan.hiippakunta@ort.fi) 25.1.2017 mennessä.

Sijaisuus tulee ottaa vastaan 1.7.2017. 

Lisätietoja saa kirkkoherralta: puh. 040-7458258, andrei.verikov@ort.fi

9.1.2017

20.1 - 15.2

Helsingin hiippakunnassa on julistettu haettavaksi Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran työsopimussuhteinen toimi. 

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. 

Toimeen valittavalta edellytetään kokemusta seurakunnan talouden ja hallinnon hoidosta, vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista sitoutumista liturgisen elämän kehittämiseen.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on osoitettava ja toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle emaililla tai postitse (Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki) viimeistään keskiviikkona 15.2.2017.

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

20.1.2017