Seurakunnallinen identiteetti

Mitä merkitsee kuuluminen ortodoksiseen seurakuntaan? Onko olemassa malliseurakuntalaista tai malliseurakuntaa?

Ortodoksinen kirkkomme on ollut jo vuosikymmeniä julkiselta kuvaltaan monikulttuurisempi kuin luterilainen kirkko. Seurakuntiemme jumalanpalveluksissa kuuluu usein suomen kielen rinnalla sujuvasti ruotsi, kirkkoslaavi, englanti, kreikka ja nyt myös karjalan kieli.

Monikulttuurisuus on haaste, koska siihen liittyy myös moniarvoisuuden hyväksyminen.

Moniarvoisuus edellyttää toisten hyväksymistä, mutta miten sovittaa yhteen ortodoksinen perinne ja länsimainen moniarvoisuus?

Kysymys suvaitsevaisuuden rajoista nousee usein esille monissa yhteisöissä, joissa on totuttu ajattelemaan ja toimimaan ainakin näennäisesti yksimielisesti.   

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, puh. 020 6100 230, faksi 020 6100 231, karjalan.hiippakunta(at)ort.fi